Woda pitna dostarczana przez naszą firmę jest wodą bardzo miękką o twardości < 4 dH (stopnie niemieckie). 

Miękka woda z mydłem tworzy piękną pianę, zużywamy mniej detergentów podczas prania, zmywania. Nie powstaje twardy osad w instalacji, dzbankach elektrycznych oraz kotłach grzewczych. Nie ma potrzeby dodawania soli do zmiękczania wody w zmywarkach.

 

Grafiki: Kaboompics, new7ducks / Freepik

Projekt „Edukacja dla ekoRozwoju” realizowany w ramach umowy nr 537/2015/Wn50/EE-BS/D, został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowym celem inwestycji jest przybliżanie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową, zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. 

W ramach realizacji zadania „Edukacja dla ekoRozwoju” oprócz budowy i wyposażenia ścieżki edukacyjnej „Rzeka wiedzy”, doposażono również budynek CEE w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zaawansowana forma przekazu informacji ma za zadanie uatrakcyjnić sposób przekazywania informacji, aby skutecznie dotrzeć do społeczeństwa. 

 

 

Wartość przedsięwzięcia: 487 520,58 zł

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW: 285 833,00 zł

Wybrane środki poprawy efektywności energetycznej zrealizowane przez JZWiK S.A. w 2017r. 

 1. Zakupiono nowe pojazdy samochodowe: 
  - Man, model: TGL 10.180 (rok produkcji 2017), który zastąpił samochód ciężarowy marki STAR (rok produkcji 1998), 
  - Mercedes-Benz, model: Sprinter 311 CDI (rok produkcji 2017), który zastąpił samochód ciężarowy marki Lublin (rok produkcji 2000).
 2. Zakupiono i zabudowano w układach technologicznych ZOW „Ruptawa” łącznie osiem sztuk nowoczesnych, energooszczędnych falowników.
 3. Zakupiono i zabudowano nowe stopnie sprężające w trzech dmuchawach układu napowietrzania komór osadu czynnego ZOW „Dolna”, przez co osiągnięto wyższą sprawność i wydajność pracy ww. urządzeń. 
 4. Zmodernizowano układ recyrkulacji w komorach osadu czynnego poprzez zastąpienie energochłonnych pomp wirowych na energooszczędne mieszadła śrubowe. W wyniku tych działań poprawiono sprawność układu oraz znacznie obniżono zużycie energii elektrycznej.
 5. Zakupiono i zabudowano automatyczne regulatory składu mieszanki w agregatach kogeneracyjnych ZOW „Ruptawa”, poprawiając w ten sposób sprawność energetyczną i mechaniczną ww. urządzeń.   
 6. Zakupiono i zabudowano  w układach  przepompowni ścieków trzy nowoczesne, energooszczędne pompy ściekowe.
 7. Sukcesywnie wymieniano w obiektach JZWiK S.A. tradycyjne żarówki i świetlówki na oświetlenie typu LED. 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. jako jednostka sektora publicznego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831 z późn. zm.) realizuje co najmniej jeden z poniższych środków poprawy efektywności energetycznej w trakcie prowadzenia swojej działalności, informując o tych działaniach na stronie internetowej. 

Środkami poprawy efektywności energetycznej zgodnie z ustawą są:

 • realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 • nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 • wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615 z późn. zm.);

Szanowni Państwo,

w związku z intensywnymi zmianami prawnymi, które zachodzą w naszej branży, członkowie Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego zaproponowali skoordynowanie współpracy między firmami wodociągowymi w naszym województwie. Zgodnie z ustaleniami, zostaliśmy koordynatorem działań związanych ze sprzedażą, rozliczaniem należności oraz gospodarką wodomierzową (działy sprzedaży, handlowe, zbytu itp.), a co za tym idzie - staniemy się gospodarzem cyklicznych spotkań pracowników firm wodociągowych, którzy zajmują się powyższymi zagadnieniami. 

Poza organizacją spotkań, chcielibyśmy uruchomić forum internetowe, które pozwoli nam na bieżąco wymieniać się doświadczeniami dotyczącymi naszej pracy. Planujemy również stworzenie internetowej bazy, w której będziemy zamieszczać dokumenty związane z działalnością naszych działów (opinie prawników, wyjaśnienia, projekty aktów prawnych itp.). 

W związku z powyższym, przygotowaliśmy krótką ankietę, która pozwoli nam poznać Państwa propozycje a także opinie na temat naszych planów. Liczymy na grad pomysłów! 

Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

W przypadku problemów z wyświetleniem ankiety, znajduje się ona pod adresem: https://goo.gl/forms/ZHAnkHeJE6iqWrgg1

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Podhalańskiej 7.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Tak zmienia się ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

Chrome

Opera

Firefox

Internet Explorer

Edge

 

Powyższy tekst powstał na podstawie materiałów IAB Polska. Więcej informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl