W ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej” powstała publikacja poświęcona przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Znaczna część publikacji odnosi się do Laureatów Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W formie studium przypadku opisana została ich historia, polityka wewnętrzna, działania na rzecz kontrahentów, klientów, społeczności lokalnej oraz środowiska naturalnego. Ponadto w publikacji zamieszczono listę wszystkich firm, które w ciągu ostatnich 20 lat otrzymały ten tytuł i certyfikat.

Jesteśmy niemiernie dumni, że wśród wymienionych firm znalazł się Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Publikacja dostępna jest na stronie internetowej Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.