W dniach 20.12.2018r. oraz 21.12.2018r. w siedzibie Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., będącego beneficjentem środków PROW 2014-2020, podpisano umowy na realizację projektu: "Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią – sołectwo Krostoszowice, etap I.1 i I.2."

Kontrakt na realizacje etapu I.1 powyższej inwestycji podpisały firmy tworzące konsorcjum w składzie:  

- PPHU „BUDREN” Władysław Kwapisz - lider konsorcjum

- P.W.„EKOSYSTEM” Dominik Kwapisz - partner konsorcjum

- PPHU „BUDREN” Sp. z o.o. - partner konsorcjum

Umowa na wykonanie etapu I.2. ww. inwestycji JZWiK S.A. podpisał z firmą BUDEXIM Sp. z o.o.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ubiegłym roku podpisał umowę z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznaniu dofinansowania na realizację powyższego projektu, stanowiącego 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zostało ono  przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Logo Unii Europejskiej