Informujemy, że na terenie sołectwa Krostoszowice rozpoczęto prace związane z operacją "Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią-sołectwo Krostoszowice...

Informujemy, że na terenie sołectwa Krostoszowice rozpoczęto prace związane z operacją "Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią-sołectwo Krostoszowice, etap I.1 i I.2.", na realizację której otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zostało ono przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Do pobrania: harmonogram robót

 

Przedstawiony harmonogram budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Krostoszowice w gminie Godów etap 1 cz.2 określa planowany czas wykonania robót. Powyższe założenia mogą ulec zmianie w trakcie realizacji z przyczyn niezależnych od inwestora.