Miło nam poinformować, że Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Głośna Woda”, organizowanym przez redakcję miesięcznika „Wodociągi – Kanalizacja”. Konkurs miał na celu wyróżnienie najciekawszych inicjatyw edukacyjnych organizowanych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Ocenie jury podlegał całokształt działań edukacyjnych podejmowanych przez dane przedsiębiorstwo w latach 2015-2016. Jastrzębskie wodociągi zajęły I miejsce w kategorii „miasta od 30 do 100 tys. mieszkańców”. Serdecznie dziękujemy, jest to dla nas ogromne wyróżnienie, a zarazem motywacja do podejmowania kolejnych działań w zakresie edukacji ekologicznej.