Cennik usług za odbiór nieczystości ciekłych przez JZWiK S.A. obowiązujący od dnia 05.06.2018:

  1. Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych, obowiązuje od dnia 05.06.2018r. do 04.06.2019r. (ChZT< lub =  5000 gO2/m3, pH od 6,5 do 9,5) - 6,21zł netto za 1m3
  2. Przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych:
  • za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH - 6,84zł netto za 1m3
  • za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH - 7,46zł netto za 1m3
  • za przekroczenie odczynu o więcej niż 1,5 pH - 9,91zł netto za 1m3
  • za każdy dodatkowy 1 kg ChZT przy przekroczeniu wartości ChZT ponad stężenie dopuszczalne – 5000mg O2/dm3 - poz.1 cennika + (n*0,83zł netto) za 1m3

n - krotność przekroczenia CHZT ponad wartość dopuszczalną CHZT

 

Stacja zlewcza. Fot. Izabela Wieczorek
Stacja zlewcza. Fot. Izabela Wieczorek
Informacja dodatkowa: Cennik uległ zmianie z dniem 05.06.2018r. ze względu na zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Stawka podatku VAT: 8%