– Dokumenty do pobrania dla nowych klientów, którzy otrzymali warunki techniczne przed 19.09.2020r.

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami niskich temperatur.
W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!
W przypadku zamarznięcia i rozszczelnienia wodomierza prosimy o zgłoszenie awarii: 324717640.
Powrót na górę strony