Ceny usług oraz stawki opłat abonamentowych obowiązujące od 05.06.2019 do 04.06.2020

Opłata abonamentowa - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na usługę w metrach sześciennych Woda - 4,80zł za metr sześcienny Ścieki - 6,81zł za metr sześcienny Woda i ścieki - 11,61zł za metr sześcienny
do 2,5 z efakturą 15,25zł 5,64zł 17,59zł
do 2,5 bez efaktury 17,03zł 7,42zł 19,39zł
powyżej 2,5 do 6,3 z efakturą 28,00zł brak 33,84zł
powyżej 2,5 do 6,3 bez efaktury 29,79zł 10,92zł 35,64zł
powyżej 6,3 do 25 z efakturą 91,75zł 26,63zł 115,09zł
powyżej 6,3 do 25 bez efaktury 93,53zł 28,41zł 116,87zł
powyżej 25 bez efaktury 222,72zł brak 281,52zł
ryczałt do 2,5 z efakturą brak 5,64zł brak
ryczałt do 2,5 bez efaktury brak 7,42zł brak

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.