Ceny usług oraz stawki opłat abonamentowych obowiązujące od 05.06.2018 do 04.06.2019

Opłata abonamentowa - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na usługę w metrach sześciennych Woda - 4,68zł za metr sześcienny Ścieki - 6,71zł za metr sześcienny Woda i ścieki - 11,39zł za metr sześcienny
do 2,5 z efakturą 15,00zł 5,51zł 17,33zł
do 2,5 bez efaktury 16,79zł 7,30zł 19,13zł
powyżej 2,5 do 6,3 z efakturą 27,76zł brak 33,59zł
powyżej 2,5 do 6,3 bez efaktury 29,55zł 10,80zł 35,38zł
powyżej 6,3 do 25 z efakturą 91,50zł 26,50zł 114,83zł
powyżej 6,3 do 25 bez efaktury 93,29zł 28,30zł 116,62zł
powyżej 25 bez efaktury 228,48zł brak 281,26zł
ryczałt do 2,5 z efakturą brak 5,51zł brak
ryczałt do 2,5 bez efaktury brak 7,30zł brak

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.