Ceny usług oraz stawki opłat abonamentowych obowiązujące od 05.06.2018 do 04.06.2019

Opłata abonamentowa - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na usługę w metrach sześciennych Woda - 4,68zł za metr sześcienny Ścieki - 6,71zł za metr sześcienny Woda i ścieki - 11,39zł za metr sześcienny
do 2,5 z efakturą 15,00zł 5,51zł 17,33zł
do 2,5 bez efaktury 16,79zł 7,30zł 19,13zł
powyżej 2,5 do 6,3 z efakturą 27,76zł brak 33,59zł
powyżej 2,5 do 6,3 bez efaktury 29,55zł 10,80zł 35,38zł
powyżej 6,3 do 25 z efakturą 91,50zł 26,50zł 114,83zł
powyżej 6,3 do 25 bez efaktury 93,29zł 28,30zł 116,62zł
powyżej 25 bez efaktury 228,48zł brak 281,26zł
ryczałt do 2,5 z efakturą brak 5,51zł brak
ryczałt do 2,5 bez efaktury brak 7,30zł brak

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Logowanie w Internetowym Biurze Obsługi

Internetowe Biuro Obsługi umożliwia wszystkim zainteresowanym załatwienie sprawy związanej z rozliczeniem usług wodociągowo - kanalizacyjnych przez internet.

 

  

Klienci korzystający z Internetowego Biura Obsługi mogą m.in.:

otrzymywać faktury w formie elektronicznej,

kontrolować rozrachunki,

przeglądać historię wskazań wodomierza,

przekazywać odczyty,

analizować zużycie wody oraz ilość odprowadzonych ścieków.

 

Klienci rozliczani na podstawie wodomierza głównego JZWiK S.A. oraz korzystający z Internetowego Biura Obsługi są obciążani niższą opłatą abonamentową (zgodnie z aktualną taryfą).

Grafika: Freepik

Wielu z nas nazywa ziemię - niebieską planetą, co ma swoje uzasadnienie z uwagi na wszechobecną wodę. Bez wody nie ma roślin, postępu technicznego, nie ma życia. Woda, tak jak oddech warunkuje życie.

Współczesny człowiek zabiegany w codzienności, która coraz bardziej go przytłacza, nie myśli, że sam jest wodą. Jego całe ciało, kości, organy wewnętrzne, krew, to wszystko składa się z wody, o którą trzeba dbać. Woda w człowieku, to aż: 60-70% objętości dorosłego człowieka, ponad 80% ciała noworodka, 75-80% objętości mózgu, 22% kości, 83% krwi i 75 % mięśni. Często mówimy, czy też słyszymy zdania: „jesteś tym, co jesz”, nie zastanawiając się, że o wiele prawdziwszym stwierdzeniem jest:

… jesteś tym, co pijesz …

Wiedząc, jak ważnym elementem naszego życia jest woda, jej, jakość i bezpieczeństwo jej dostawy JZWiK S.A. od początku swojej działalności szczególną uwagę, oprócz modernizacji sieci wodociągowej, kierował na znalezienie niezależnego dobrego źródła wody.

Zmodernizowana sieć wodociągowa była już gotowa, by przyjąć i dostarczyć naszym mieszkańcom wodę o dobrej jakości. Postanowiliśmy, więc poszukać nowego źródła wody dla miasta Jastrzębia-Zdrój. W tym celu został rozpoznany rynek lokalny i nawiązaliśmy współpracę z czeskim partnerem. W grudniu 1998 roku doszło do rozmów z zarządem Severomorawskie Vodovody a Kanalizace a.s. Ostrawa w sprawie nawiązania współpracy handlowej i gospodarczej w zakresie pozyskania wody pitnej dla miasta Jastrzębia-Zdrój. By w marcu 2001 roku podpisać umowę na dostawę wody dla miasta Jastrzębia- Zdrój, która rozpoczęła prace związane z budową „czeskiego wodociągu”.

 

Podpisanie umowy z Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Podpisanie umowy z Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Fot. archiwum JZWiK S.A.

I tak pełni radości z osiągniętego celu, 23 grudnia 2001 roku w prezencie gwiazdkowym naszym mieszkańcom uruchomiliśmy układ zasilania sieci wodociągowej wodą z Czech.

Tak, to już kilkanaście lat, jak JZWiK S.A. dostarcza krystalicznie czystą wodę z serca czeskich Beskidów. Jesteśmy pełni wdzięczności, za miłe słowa płynące z ust naszych mieszkańców, którzy po powrocie z wojaży po Polsce, a niejednokrotnie Europie, dziękują nam za wodę, którą piją, doceniając jej walory smakowe.

Warto w tym miejscu przybliżyć skąd płynie do nas skarb, który co rano wita każdego mieszkańca Jastrzębia.

 

Woda dostarczana przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. czerpana jest ze źródeł rzek Ostravicy i Moravka w czeskich Beskidach. Teren wokół obu zbiorników wody MORAVKA i SANCE należy do obszaru ściśle chronionego tzn. Parku Krajobrazowego. Na obszarze przyległym do zbiorników wprowadzony jest bezwzględny zakaz jakiejkolwiek działalności człowieka, która miałaby negatywny wpływ, na jakość wody. Same zbiorniki wody objęte są zakazem uprawiania sportów wodnych, a teren wokół zbiorników udostępniony jest dla turystyki, jednakże bez możliwości organizowania obozowisk.

 

Ujęcie wody Moravka
Ujęcie wody Moravka. Fot. SmVaK Ostrava a.s.

Ujęcie Wody Moravka: zlewnia ujęcia ma powierzchnię 63,3 km2, długość/wysokość tamy 396m/39m, pojemność zbiornika 12 mln m3, obszar zatopiony 80 ha, budowa tamy 1961-1967, modernizacja 2000

Ujęcie wody Sance
Ujęcie wody Sance. Fot. SmVaK Ostrava a.s.

Ujęcie Wody Śance: zlewnia ujęcia ma powierzchnię 156,3 km2, długość/wysokość tamy 342m/65m, pojemność zbiornika 62 mln m3, obszar zatopiony 337 ha, budowa tamy 1964-1969

Woda z ujęcia MORAVKA kierowana jest do stacji uzdatniania wody Vysni Lohty, natomiast z ujęcia ŚANCE do stacji Nova Ves. Technologia obu stacji uzdatniania wody z uwagi na doskonałą jakość źródeł oparta jest na jednostopniowej koagulacji, a stosowane chemikalia do dezynfekcji wody używane są w ilości niezbędnej dla zapewnia bezpieczeństwa przesyłu wody do odbiorcy.

 

Stacja uzdatniania wody
Stacja uzdatniania wody. Fot. SmVaK Ostrava a.s.

 

Jakość produkowanej wody pitnej spełnia wymagania obwieszczenia 252/2004 Dz.U. oraz wymagania dla wody służącej do przygotowania pożywienia dla niemowląt, w tym przypadku należy podkreślić, że zawartość azotanów jest dwa do trzech razy niższa niż zezwala norma dla wody dla niemowląt! Oprócz walorów smakowych i jakościowych wody dostarczanej do naszych mieszkańców z serca Beskidów nie zapominamy, a wręcz pamiętamy, aby cena wody była akceptowalna społecznie. Dlatego cieszymy się z faktu, że nasza dewiza dobra jakość, w dobrej cenie materializuje się codziennie w jastrzębskich kranach.

Dbamy o Ciebie, dbamy o środowisko …

 

Najnowsze wyniki badań wody znajdują się na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej JZWiK S.A.

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin:

Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów

Rodzaj pojazdu Pojemność zbiornika Cena Jednostka miary
Wóz beczkowy 4,5 m3 119,44 zł brutto za kurs
Wóz beczkowy 8,5 m3 162,71 zł brutto za kurs
Wóz beczkowy 10,5 m3 189,78 zł brutto za kurs

  

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin:

Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna, Gorzyce

Rodzaj pojazdu Pojemność zbiornika Cena Jednostka miary
Wóz beczkowy 4,5 m3 145,78 zł brutto za kurs
Wóz beczkowy 8,5 m3 196,44 zł brutto za kurs
Wóz beczkowy 10,5 m3 233,19 zł brutto za kurs