Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Kombatantów i Rybnickiej w Jastrzębiu-Zdroju, etap VII
 • Wykonawca: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 • Koszt inwestycji: ok. 130000,00 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 300 mb
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Rybnickiej (8-12a) w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonawca: P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel
 • Koszt inwestycji: 93595,22 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 132,5 mb, przyłącza kanalizacyjne – 4 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Piaskowej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonawca: PPHU BUDREN Władysław Kwapisz; BUDREN Sp. z o.o.
 • Koszt inwestycji: 364547,28 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 336,5 mb, przyłącza kanalizacyjne – 10 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Mazowieckiej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonawca: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
 • Koszt inwestycji: 120014,76 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 77,05 mb, przyłącza kanalizacyjne – 2 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju
 • Wykonawca: P.P.U.H. WASP-BUD Jarosław Spandel
 • Koszt inwestycji: 58313,69 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 77,50 mb, przyłącza kanalizacyjne – 5 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rybnickiej, Długiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz ul. Jastrzębskiej w Gogołowej etap IV
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
 • Koszt inwestycji: 372045,02 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 675,88 mb, przyłącza kanalizacyjne – 12 szt.
Przebudowa przepompowni ścieków PJ19 oraz budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w rejonie ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju 
 • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
 • Koszt inwestycji: 3056449,42 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 477,50 mb
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju 
 • Wykonawca: Trans-Wiert Duda Sp. z o.o.
 • Koszt inwestycji: 425439,61 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 895,00 mb, przyłącza kanalizacyjne – 22 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompownią ścieków w rejonie ulic Gagarina, Rybnickiej, Kombatantów w Jastrzębiu-Zdroju – etap V
 • Wykonawca: Konsorcjum: PPHU "BUDREN" Władysław Kwapisz; BUDREN Sp. z o.o. i P.W."EKOSYSTEM" Dominik Kwapisz
 • Koszt inwestycji: 1247431,58 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 868,00 mb, przyłącza kanalizacyjne – 9 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej wraz z przepompownią  i jej zasilaniem dla rejonu ul. Szybowej, Wąwozowej, Środkowej, Wodzisławskiej, Morcinka, Leśnej, Turskiej, Olszyńskiej w Krostoszowicach – etap I.1
 • Wykonawca: Konsorcjum: PPHU "BUDREN" Władysław Kwapisz;  BUDREN Sp. z o.o. i P.W. "EKOSYSTEM" Dominik Kwapisz
 • Koszt inwestycji: 2070516,21 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 1993,00 mb, przyłącza kanalizacyjne – 20 szt.
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłoczonej wraz z przepompownią  i jej zasilaniem dla rejonu ul. Szybowej, Wąwozowej, Środkowej, Wodzisławskiej, Morcinka, Leśnej, Turskiej, Olszyńskiej w Krostoszowicach – etap I.2
 • Wykonawca: Budeximn Sp. z o.o.
 • Koszt inwestycji: 5316733,22 zł
 • Zakres: sieć kanalizacyjna – 3377,00 mb, przyłącza kanalizacyjne – 59 szt.