– Centrum Edukacji Ekologicznej

W dniu 09 czerwca 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej pn. „Rzeka wiedzy”, która znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków „Ruptawa” przy Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Nazwa „Rzeka wiedzy” nie jest przypadkowa, ścieżka dydaktyczna swoim kształtem przypomina naturalny bieg rzeki, a na jej meandrach znajduje się 14 stanowisk edukacyjnych o różnorodnej tematyce. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) również na przykładzie JZWiK S.A.

Rzeka Wiedzy
Ścieżka Edukacyjna “Rzeka Wiedzy”, fot. JZWIK S.A.

Na odwiedzających „Rzekę wiedzy” czeka m.in. kiosk multimedialny, w którym zobaczą filmy, bajki edukacyjne, zagrają w ciekawe quizy poświęcone ekologii. Dużą atrakcją jest również budynek w kształcie ryby, a w nim stanowisko do obserwacji mikroskopowej oraz gra na ruchomych sześcianach, a także drewniane koło wodne zasilane oczyszczonymi ściekami jako przykład ekoenergii.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja dla ekorozwoju”. Oprócz budowy ścieżki edukacyjnej JZWiK S.A. przy współpracy z NFOŚiGW doposaży budynek CEE w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zaawansowana forma przekazu informacji ma za zadanie uatrakcyjnić i wzbogacić ofertę edukacyjną oraz skutecznie dotrzeć do ogółu społeczeństwa.

Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne ścieżką dydaktyczną, informujemy, iż osoby indywidualne mogą stworzyć własną grupę liczącą minimum 10, a maksymalnie 30 osób.

Rzeka Wiedzy
Ścieżka Edukacyjna “Rzeka Wiedzy”, fot. JZWiK S.A.

Warsztaty ekologiczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 32 47 12 853 wew.108 lub 116.

Wizyta w CEE jest całkowicie bezpłatna, czas trwania zajęć, a także zakres realizowanego materiału dostosowany jest do wieku i zainteresowania grup.

Ze względu na ścisłą współpracę JZWiK S.A. z Jastrzębskim Kołem Pszczelarzy istnieje możliwość, dla grup szkolnych, połączenia zajęć edukacyjnych z prelekcją dotyczącą pszczelarstwa pn. „ Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) skierowana jest głównie do placówek oświatowych i ma na celu podwyższenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie pozytywnych działań ekologicznych. W ramach działalności CEE organizowane są następujące prelekcje:

  • zajęcia teoretyczne w sali konferencyjnej
  • spacer po zakładzie ochrony wód Ruptawa
  • zakończenie wycieczki w interaktywnej sali dydaktycznej

“Podróż kropelki” po ZOW Ruptawa

Program wycieczki:

Czas trwania zajęć w zależności od wieku odwiedzających od 0,5 h do 1,5 h.

Popłyń z nami “Rzeką wiedzy”

Program wycieczki obejmuje 14 stanowisk edukacyjnych w plenerze między innymi na temat:

  • odnawialnych źródeł energii
  • zrównoważonego rozwoju
  • zakończenie wycieczki w interaktywnej sali dydaktycznej

Czas trwania zajęć w zależności od wieku odwiedzających od 0,5 h do 1,5 h.

Centrum Edukacji Ekologicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej, fot. JZWiK S.A.

Wizyta w CEE jest całkowicie bezpłatna, przeznaczona dla grup max. 30 osobowych. Istnieje możliwość połączenia w/w zajęć z prelekcją pszczelarską pt. „Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym wypadku równocześnie możemy przyjąć dwie grupy (max 60 osób)
Zajęcia w CEE odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu.

Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne ścieżką dydaktyczną pn. „Rzeka wiedzy”, informujemy, iż osoby indywidualne mogą stworzyć własną grupę liczącą min. 10, a max 30 osób. Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców trwają około 1,5 h.
Zadzwoń już teraz i umów się na zajęcia! Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZOW “Ruptawa”, Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 2a, telefon: (32) 47-12-853 wew. 108 lub 668863114 e-mail: cee@jzwik.pl

Od początku naszej działalności przyświecał nam jeden cel, służyć społeczeństwu i środowisku naturalnemu, najlepiej jak potrafimy. Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków, to nie jedyny obszar naszej działalności. Woda o doskonałej jakości, o każdej poprze dnia, to już codzienność. Rzeki, które cieszą każdego swoim bogactwem naturalnym, to też już nie tylko hasła. To wszystko możemy tworzyć jedynie poprzez współdziałanie. Współdziałanie ze świadomym społeczeństwem. Dlatego też, od pierwszych chwil naszej działalności, cieszyliśmy się z odwiedzających nas grup dzieci i młodzieży, które ciekawie patrzyły na naszą pracę. Już wtedy marzyliśmy o wspaniałym centrum edukacji ekologicznej, gdzie w sposób profesjonalny i na najwyższym poziomie będziemy mogli przekazać wiedzę na temat ekosystemu naszym najmłodszym mieszkańcom i nie tylko.

Marzenia się spełniły. Po latach przygotowań i ciężkiej pracy podczas projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności powstało profesjonalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Nasz wysiłek został nagrodzony. Od 2009 roku dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach dydaktycznych poświęconych wodzie, w specjalnie zaadoptowanych dla tych celów edukacyjnych pomieszczeniach na terenie budynku administracyjnego zakładu ochrony wód „Ruptawa” przy ul. Przemysłowej 2a w Jastrzębiu-Zdroju.

Makieta
Makieta w Centrum Edukacji Ekologicznej, fot. JZWiK S.A.

W sali konferencyjnej, za sprawą filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych, dzieci i młodzież zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ważnym elementem edukacji jest omawianie deficytu wody pitnej na świecie oraz sposobów oszczędzania wody w domu.

Nie każdy człowiek zdaje sobie sprawę, jak bardzo zależny od przyrody. Dlatego naszym celem jest uświadomienie najmłodszym jak mogą wpływać na swoją przyszłość żyjąc w zgodzie z przyrodą.

Dzięki makietom (oczyszczalni, stacji uzdatniania wody itp.) i dioramom (m.in. żeremie bobrowe, ekosystem jeziorny, siedlisko żółwia błotnego) odwiedzający mogą zobaczyć, jak kropla wody wędruje w ekosystemie.

To wszystko po to, by w przyjazny sposób pomóc dzieciom zrozumieć prawa panujące w przyrodzie i uzmysłowić jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, i jak nasze codzienne życie wpływa na środowisko naturalne, a w końcowym efekcie na nas samych.

Nie zapomnieliśmy również o młodzieży, dla której stworzyliśmy mini-laboratorium, gdzie mogą przeprowadzać doświadczenia z wodą, a poprzez mikroskop poznać świat mikroorganizmów, które tworzą osad czynny.

Aby ułatwić najmłodszym zapamiętanie przekazanych informacji, nasi pracownicy stworzyli komiks edukacyjny o przygodach dwóch kropelek pt. „Historia z przyrody o obiegu wody”. Książeczka ta w zabawny sposób opisuje, jak woda krąży w przyrodzie oraz poszczególne etapy oczyszczania ścieków.

Cieszymy się że słuchacze naszego centrum edukacji wracają do nas po nowe informacje na kolejnych szczeblach edukacji, by dalej poszerzać zdobytą wiedzę.

Działalność centrum nie zamyka się w bramach naszego zakładu. Jesteśmy razem z naszymi mieszkańcami, poprzez organizację konkursów tematycznych, warsztatów ekologicznych w szkołach, podczas ferii w bibliotekach na terenie miasta. Prowadzimy również cykl warsztatów ekologicznych dla osadzonych w zakładzie karnym, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

Nierzadko słyszymy podczas plenerowych spotkań z mieszkańcami miłe słowa o naszej wodzie. Opowiadają, jak wracają z wakacyjnych podróży i łyk „jastrzębskiej kranówki” przypomina, że są nareszcie w domu. To wszystko powoduje, że chce nam się dalej działać. A w chwilach trudnych, kiedy dodatkowe obowiązki doskwierają, przypominają się nam uśmiechnięte twarze dzieci, ich postawa – świadomego mieszkańca ziemi- to daje nam powód do dalszego działania.

Z biegiem lat oferta edukacyjna naszego centrum została ubogacona o zajęcia prowadzone przez miłośników pszczelarstwa, z którymi wspólnie edukujemy od 2011 roku (współpraca z pszczelarzami sięga początku roku 2002).

Jednak nasza niespokojna natura kierowała nas na „szersze wody”. Widząc ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży w prawdziwe poznawanie świata przyrody postanowiliśmy stworzyć coś, co pozwoli im dotknąć tego magicznego świata, który jest bogaty w energie naturalną, surowce, które możemy z szacunkiem dla siebie i przyrody wykorzystywać. I tak w 2016 roku oddaliśmy do użytku naszą „Rzekę wiedzy”.

„Rzeka wiedzy”, którą możesz z nami popłynąć w świat roślin, mikroorganizmów, zwierząt i otaczającej nas energii. Rozumiejąc świat, który nas otacza jego bogactwo i piękno stajemy się świadomymi uczestnikami życia. Tworzenie pięknego świata zależy od nas samych i nie możemy go oddać nikomu. Jeżeli chcesz żyć w pięknym świecie twórz go sam – to nasza dewiza.

Warto wspomnieć, że koncepcja naszego centrum, zarówno pomysł, kształt, jego charakter oraz gry interaktywne, jak również komiks, jest dziełem intelektu i rąk naszych pracowników. To wszystko sprawia, że miejsce to jest wyjątkowe.

Współdziałanie i tworzenie świata takiego, jakim chcemy, żeby był, sprawia nam radość, a dzieci i młodzież, a także dorośli odwdzięczają się nam swoja obecnością i chęcią zdobycia wiedzy o sobie , gdyż przyroda i my stanowimy jedno.

POPŁYŃ Z NAMI RZEKĄ WIEDZY … czekamy na Ciebie !

Powrót na górę strony