– Dane spółki

NIP: 633-00-15-717
REGON: 271988582
Kapitał Zakładowy: 231 022 540,00 PLN w całości wniesiony
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
KRS: 0000044894
Konto bankowe: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614

Władze Spółki:

Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu
Elżbieta Buczkowska – Członek Zarządu

Stefan Cygan – Prokurent

Organem nadzorującym działanie Spółki jest Rada Nadzorcza, która liczy 6 członków:

Piotr Piekarski – Przewodniczący RN
Henryk Kapol – Wiceprzewodniczący RN
Przemysław Salwierak – Członek RN
Kamil Szafrański – Członek RN
Aleksandra Tkocz – Członek RN
Eugeniusz Wala – Członek RN

Powrót na górę strony