– Dane spółki

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami niskich temperatur.
W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!
W przypadku zamarznięcia i rozszczelnienia wodomierza prosimy o zgłoszenie awarii: 324717640.

NIP: 633-00-15-717
REGON: 271988582
Kapitał Zakładowy: 222 022 540,00 PLN w całości wniesiony
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
KRS: 0000044894
Konto bankowe: Bank Santander 18 1090 2590 0000 0001 2216 6614

Władze Spółki:

Tadeusz Pilarski – Prezes Zarządu
Elżbieta Buczkowska – Członek Zarządu

Stefan Cygan – Prokurent

Organem nadzorującym działanie Spółki jest Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza składa się z 10 osób, z czego:

7 członków to przedstawiciele akcjonariuszy
3 członków to przedstawiciele załogi

Skład Rady Nadzorczej:

Piotr Piekarski – Przewodniczący RN
Leszek Pukowiec – Wiceprzewodniczący RN
Jolanta Abramczyk – Członek RN
Rafał Habzda – Członek RN
Henryk Kapol – Członek RN
Janusz Kuśmierski – Członek RN
Przemysław Salwierak – Członek RN
Kamil Szafrański – Członek RN
Aleksandra Tkocz – Członek RN
Eugeniusz Wala – Członek RN

Powrót na górę strony