– Centrum Edukacji Ekologicznej “Kropelka”

Od początku naszej działalności przyświecał nam jeden cel, służyć społeczeństwu i środowisku naturalnemu, najlepiej jak potrafimy. Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków, to nie jedyny obszar naszej działalności. Woda o doskonałej jakości, o każdej poprze dnia, to już codzienność. Rzeki, które cieszą każdego swoim bogactwem naturalnym, to też już nie tylko hasła. To wszystko możemy tworzyć jedynie poprzez współdziałanie. Współdziałanie ze świadomym społeczeństwem. Dlatego też, od pierwszych chwil naszej działalności, cieszyliśmy się z odwiedzających nas grup dzieci i młodzieży, które ciekawie patrzyły na naszą pracę. Już wtedy marzyliśmy o wspaniałym centrum edukacji ekologicznej, gdzie w sposób profesjonalny i na najwyższym poziomie będziemy mogli przekazać wiedzę na temat ekosystemu naszym najmłodszym mieszkańcom i nie tylko.

Marzenia się spełniły. Po latach przygotowań i ciężkiej pracy podczas projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności powstało profesjonalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Nasz wysiłek został nagrodzony. Od 2009 roku dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach dydaktycznych poświęconych wodzie, w specjalnie zaadoptowanych dla tych celów edukacyjnych pomieszczeniach na terenie budynku administracyjnego zakładu ochrony wód „Ruptawa” przy ul. Przemysłowej 2a w Jastrzębiu-Zdroju.

Makieta
Makieta w Centrum Edukacji Ekologicznej, fot. JZWiK S.A.

W sali konferencyjnej, za sprawą filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych, dzieci i młodzież zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ważnym elementem edukacji jest omawianie deficytu wody pitnej na świecie oraz sposobów oszczędzania wody w domu.

Nie każdy człowiek zdaje sobie sprawę, jak bardzo zależny od przyrody. Dlatego naszym celem jest uświadomienie najmłodszym jak mogą wpływać na swoją przyszłość żyjąc w zgodzie z przyrodą.

Dzięki makietom (oczyszczalni, stacji uzdatniania wody itp.) i dioramom (m.in. żeremie bobrowe, ekosystem jeziorny, siedlisko żółwia błotnego) odwiedzający mogą zobaczyć, jak kropla wody wędruje w ekosystemie.

To wszystko po to, by w przyjazny sposób pomóc dzieciom zrozumieć prawa panujące w przyrodzie i uzmysłowić jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, i jak nasze codzienne życie wpływa na środowisko naturalne, a w końcowym efekcie na nas samych.

Nie zapomnieliśmy również o młodzieży, dla której stworzyliśmy mini-laboratorium, gdzie mogą przeprowadzać doświadczenia z wodą, a poprzez mikroskop poznać świat mikroorganizmów, które tworzą osad czynny.

Aby ułatwić najmłodszym zapamiętanie przekazanych informacji, nasi pracownicy stworzyli komiks edukacyjny o przygodach dwóch kropelek pt. „Historia z przyrody o obiegu wody”. Książeczka ta w zabawny sposób opisuje, jak woda krąży w przyrodzie oraz poszczególne etapy oczyszczania ścieków.

Cieszymy się że słuchacze naszego centrum edukacji wracają do nas po nowe informacje na kolejnych szczeblach edukacji, by dalej poszerzać zdobytą wiedzę.

Działalność centrum nie zamyka się w bramach naszego zakładu. Jesteśmy razem z naszymi mieszkańcami, poprzez organizację konkursów tematycznych, warsztatów ekologicznych w szkołach, podczas ferii w bibliotekach na terenie miasta. Prowadzimy również cykl warsztatów ekologicznych dla osadzonych w zakładzie karnym, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

Nierzadko słyszymy podczas plenerowych spotkań z mieszkańcami miłe słowa o naszej wodzie. Opowiadają, jak wracają z wakacyjnych podróży i łyk „jastrzębskiej kranówki” przypomina, że są nareszcie w domu. To wszystko powoduje, że chce nam się dalej działać. A w chwilach trudnych, kiedy dodatkowe obowiązki doskwierają, przypominają się nam uśmiechnięte twarze dzieci, ich postawa – świadomego mieszkańca ziemi- to daje nam powód do dalszego działania.

Z biegiem lat oferta edukacyjna naszego centrum została ubogacona o zajęcia prowadzone przez miłośników pszczelarstwa, z którymi wspólnie edukujemy od 2011 roku (współpraca z pszczelarzami sięga początku roku 2002).

Jednak nasza niespokojna natura kierowała nas na „szersze wody”. Widząc ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży w prawdziwe poznawanie świata przyrody postanowiliśmy stworzyć coś, co pozwoli im dotknąć tego magicznego świata, który jest bogaty w energie naturalną, surowce, które możemy z szacunkiem dla siebie i przyrody wykorzystywać. I tak w 2016 roku oddaliśmy do użytku naszą „Rzekę wiedzy”.

„Rzeka wiedzy”, którą możesz z nami popłynąć w świat roślin, mikroorganizmów, zwierząt i otaczającej nas energii. Rozumiejąc świat, który nas otacza jego bogactwo i piękno stajemy się świadomymi uczestnikami życia. Tworzenie pięknego świata zależy od nas samych i nie możemy go oddać nikomu. Jeżeli chcesz żyć w pięknym świecie twórz go sam – to nasza dewiza.

Warto wspomnieć, że koncepcja naszego centrum, zarówno pomysł, kształt, jego charakter oraz gry interaktywne, jak również komiks, jest dziełem intelektu i rąk naszych pracowników. To wszystko sprawia, że miejsce to jest wyjątkowe.

Współdziałanie i tworzenie świata takiego, jakim chcemy, żeby był, sprawia nam radość, a dzieci i młodzież, a także dorośli odwdzięczają się nam swoja obecnością i chęcią zdobycia wiedzy o sobie , gdyż przyroda i my stanowimy jedno.

POPŁYŃ Z NAMI RZEKĄ WIEDZY … czekamy na Ciebie !

Powrót na górę strony