– Taryfa obowiązująca od 05.01.2024

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich obowiązującą stawkę podatku VAT (na 05.01.2024 – 8%)

Cena za 1m3 dostarczonej wody: 6,27 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 7,65 zł

Cena za 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków: 13,92 zł


Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego:

Tylko wodaTylko ściekiWoda i ścieki
Gospodarstwa domowe, faktura listowna 11,66 zł 9,86 zł 22,62 zł
Gospodarstwa domowe, e-faktura 9,20 zł 7,24 zł 17,40 zł
Pozostali odbiorcy 66,58 zł 55,55 zł 23,74 zł
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego od 05.01.2024

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt):

Tylko ścieki
Gospodarstwa domowe, faktura listowna 8,07 zł
Gospodarstwa domowe, e-faktura 5,38 zł
Pozostali odbiorcy 4,80 zł
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) od 05.01.2024

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza pobierających wodę do celów zgodnych z art. 22 ustawy ZZWOS:

Tylko woda
Wszyscy odbiorcy 8,96 zł
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza pobierających wodę do celów zgodnych z art. 22 ustawy ZZWOS od 05.01.2024

Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf obowiązujących od 05.01.2024 ->>


Taryfa obowiązująca do 04.01.2024

Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf obowiązujących do 04.01.2024 ->>

Powrót na górę strony