– Informacja dotycząca zmian opłat abonamentowych

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zmian opłat abonamentowych prosimy o zapoznanie się z naszym stanowiskiem w tej sprawie.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest wprowadzana w życie decyzją organu regulacyjnego – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z powodu upływu obowiązywania dotychczasowej taryfy, 25 maja 2023 roku wystąpiliśmy z wnioskiem o zatwierdzenie nowej taryfy. Proponowany w tym wniosku wzrost opłat abonamentowych nie przekraczał kilkunastu procent w zależności od grupy taryfowej. Od wielu lat budowaliśmy grupy taryfowe uwzględniając zapotrzebowania na nasze usługi. Odbiorcy, których zapotrzebowanie na usługi było większe (posiadali większe wodomierze) ponosili większe opłaty. Taka konstrukcja grup taryfowych chroniła gospodarstwa domowe oraz mniejszych odbiorców (posiadających mniejsze wodomierze) przed wysokimi stawkami opłat abonamentowych.

8 sierpnia 2023 roku Wody Polskie wydały decyzję odmawiającą zatwierdzenia taryfy. Jednym z argumentów była błędna, zdaniem organu regulacyjnego, konstrukcja opłat abonamentowych. Powołując się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Wody Polskie wskazały, że kalkulowanie stawek w zaproponowany przez nas sposób (powszechny od wielu lat wśród przedsiębiorstw wodociągowych) jest nieprawidłowe.

10 października 2023 wystąpiliśmy z poprawionym wnioskiem o zatwierdzenie taryfy, uwzględniając uwagi zawarte w poprzedniej decyzji, tj. dzieląc odbiorców jedynie na gospodarstwa domowe i pozostałych odbiorców. 21 grudnia 2023 roku Wody Polskie wydały decyzję pozytywną, która zatwierdziła taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat.

Zdajemy sobie sprawę, że podwyżka stawek abonamentowych w przypadku niektórych grup taryfowych jest dotkliwa. Nasz firma nie ma jednak bezpośredniego wpływu na sposób kalkulacji tych grup i jest w tym przypadku zobowiązana do respektowania wyroków sądów oraz obowiązujących aktów prawnych.

Powrót na górę strony