– Zgłoszenie odczytu wodomierza

Odczyt wodomierza można zgłosić: telefonicznie (668863111), pocztą e-mail (odczyty@jzwik.pl), logując się do Internetowego Biura Obsługi lub osobiście w siedzibie naszej firmy.

Informujemy, że wodomierze główne, zamontowane przez JZWiK S.A. są odczytywane zdalnie i nie ma potrzeby podawania ich stanów.

Stan wodomierza można odczytać samodzielnie. Cyfry, wskazujące ilość metrów sześciennych są oznaczone kolorem czarnym (na grafice poniżej cyfry te znajdują się w obramowaniu). Podając odczyt wodomierza prosimy uwzględniać wyłącznie pełne metry sześcienne.

Wodomierz

Odczyty wodomierzy własnych powinny być podawane w miesiącu, w którym miało miejsce zużycie wody z ujęcia własnego (studni) lub wody bezpowrotnie zużytej.

Powrót na górę strony