– Miejskie źródła wody pitnej

W związku rozpoczynającym się sezonem letnim przypominamy, że na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój działają punkty czerpalne wody pitnej.

Zdroje uliczne:
– al. Józefa Piłsudskiego 2B,
– ul. Witczaka – Park Zdrojowy,
– OWN-ul. Kazimierza Wielkiego – hydrant (kran)
– ul. Turystyczna, obok pompowni wody.

Punkty czerpalne wody pitnej (na hydrantach):
– parking przy Kinie Centrum,
– Borynia, skrzyżowanie ulic 3 Maja z Powstańców Śląskich,
– parking przy ul. Mazowieckiej, koło restauracji Hawana,
– D.H. Kłos, ul. 1 Maja,
– parking przy Zespole Szkół nr 2, ul. Poznańska,
– ul. Turystyczna 34, obok pompowni wody,
– ul. Małopolska 77, Jar Południowy,
– al. Jana Pawła II 6, Hala Widowiskowo-Sportowa,
– ul. Mazowiecka 2,
– ul. Towarowa, przy „Łaźni Moszczenica”,
– Bzie, ul. Hetmańska, przy OSP.

Wszystkie punkty czerpalne przed udostępnieniem, zostały przebadane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zgodnie z analizą wyników badań, woda dostarczana odbiorcom przez sieć wodociągową JZWiK S.A. odpowiada wymogom stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r “w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz.U.2017.2294).

Zapraszamy do korzystania!

Powrót na górę strony