– Uzyskanie informacji o parametrach dostarczanej wody

Szanowni Państwo,
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo do 18 kwietnia 2021 wizyta w biurze obsługi klienta będzie możliwa jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, a kasa będzie nieczynna. Poniżej zamieszczamy numery telefonów, pod którymi możecie Państwo uzyskać informacje w konkretnych sprawach:
– 324787778 – umawianie terminów wizyt w Dziale Technicznym (sprawy związane z kwestiami technicznymi)
– 324787754, 324787732, 324787702 – umawianie terminów wizyt w Dziale Sprzedaży (sprawy związane z umowami, wodomierzami i odczytami)
– 324717640 – zgłaszanie awarii
– 324787700 – zamówienie beczkowozu
W pozostałych sprawach zachęcamy do kontaktu z kancelarią – 324787777. Pracownik skieruję rozmowę do odpowiedniego działu.
Przepraszamy za powstałe niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody dostarczanej do sieci wodociągowej JZWiK S.A. z podziałem na dwa źródła zasilania przedstawiają załączniki, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej JZWiK S.A.

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej JZWiK S.A. ->>

Jakość wody dostarczanej odbiorcom kontrolowana jest przez Laboratorium Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Bieżąca wewnętrzna kontrola jakości wody obejmuje pobór próbek wody (stałe punkty poboru), oznaczenie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz analizę danych celem oceny ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Harmonogram pobierania próbek wody do badań został uzgodnionym ze sprawującymi równolegle bieżący nadzór nad jakością wody organami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim.

System zaopatrzenia w wodę pitną naszego miasta, oparty jest na sieci rurociągów magistralnych, którymi tłoczona jest woda pochodząca od dwóch dystrybutorów:

  • Severomoravske Vodovody a Kanalizace Ostrawa A.S.
  • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Dystrybucja Sp. z o.o.
Powrót na górę strony