– Uzyskanie informacji o parametrach dostarczanej wody

Parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody dostarczanej do sieci wodociągowej JZWiK S.A. z podziałem na dwa źródła zasilania przedstawiają załączniki, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej JZWiK S.A.

Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej JZWiK S.A. ->>

Jakość wody dostarczanej odbiorcom kontrolowana jest przez Laboratorium Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. Bieżąca wewnętrzna kontrola jakości wody obejmuje pobór próbek wody (stałe punkty poboru), oznaczenie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz analizę danych celem oceny ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Harmonogram pobierania próbek wody do badań został uzgodnionym ze sprawującymi równolegle bieżący nadzór nad jakością wody organami Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim.

System zaopatrzenia w wodę pitną naszego miasta, oparty jest na sieci rurociągów magistralnych, którymi tłoczona jest woda pochodząca od dwóch dystrybutorów:

  • Severomoravske Vodovody a Kanalizace Ostrawa A.S.
  • Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Dystrybucja Sp. z o.o.
Powrót na górę strony