– Zabezpieczenie wodomierzy

W związku z nadchodzącą falą mrozów przypominamy o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia wodomierzy. Niska temperatura może doprowadzić do ich uszkodzenia, zwłaszcza gdy znajdują się w nieogrzewanych piwnicach lub studniach wodomierzowych. W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!

Aby uchronić się przed skutkami uszkodzenia licznika i dodatkowymi kosztami związanymi z jego wymianą, należy osłonić go materiałem izolującym, np. styropianem, wełną mineralną lub starym kocem.
W przypadku zamarznięcia i rozszczelnienia wodomierza prosimy o zgłoszenie awarii: 32-47-17-640 (całą dobę).

Powrót na górę strony