– Zabudowa wodomierza na ujęciu własnym

Szanowni Państwo,
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo do 18 kwietnia 2021 wizyta w biurze obsługi klienta będzie możliwa jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, a kasa będzie nieczynna. Poniżej zamieszczamy numery telefonów, pod którymi możecie Państwo uzyskać informacje w konkretnych sprawach:
– 324787778 – umawianie terminów wizyt w Dziale Technicznym (sprawy związane z kwestiami technicznymi)
– 324787754, 324787732, 324787702 – umawianie terminów wizyt w Dziale Sprzedaży (sprawy związane z umowami, wodomierzami i odczytami)
– 324717640 – zgłaszanie awarii
– 324787700 – zamówienie beczkowozu
W pozostałych sprawach zachęcamy do kontaktu z kancelarią – 324787777. Pracownik skieruję rozmowę do odpowiedniego działu.
Przepraszamy za powstałe niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

Wodomierz na ujęciu własnym ma na celu określenie ilości pobranej wody z ujęcia własnego, na przykład ze studni.

1. Otwarcie zlecenia na nadzór nad zabudową i odbiór wodomierza na ujęciu własnym.

Właściciel nieruchomości chcący zamontować dodatkowy wodomierz powinien w pierwszej kolejności wystąpić do JZWiK S.A. z odpowiednim wnioskiem oraz zlecić nadzór (ustalenie miejsca zabudowy wodomierza) oraz odbiór (sprawdzenie prawidłowości zainstalowania) i oplombowanie urządzenia. Wniosek inwestora na otwarcie zlecenia należy złożyć w Wydziale Technicznym w Biurze Obsługi Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spraw technicznych, zapraszamy do rozmowy z pracownikami Działu Technicznego lub Działu Sprzedaży: 324787778, 324787702.

2. Nadzór nad zabudową wodomierza na ujęciu własnym.

Termin nadzoru (ustalenie miejsca zabudowy wodomierza na ujęciu własnym) można ustalić telefonicznie lub bezpośrednio w Dziale Sprzedaży: 324787702.

3. Montaż wodomierza na ujęciu własnym.

Za zamontowanie wodomierza odpowiada inwestor.

4. Odbiór wodomierza na ujęciu własnym.

Termin odbioru (sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i oplombowanie urządzenia) można ustalić telefonicznie lub bezpośrednio w Dziale Sprzedaży: 324787702.

Powrót na górę strony