– Zabudowa wodomierza na ujęciu własnym

Wodomierz na ujęciu własnym ma na celu określenie ilości pobranej wody z ujęcia własnego, na przykład ze studni.

1. Otwarcie zlecenia na nadzór nad zabudową i odbiór wodomierza na ujęciu własnym.

Właściciel nieruchomości chcący zamontować dodatkowy wodomierz powinien w pierwszej kolejności wystąpić do JZWiK S.A. z odpowiednim wnioskiem oraz zlecić nadzór (ustalenie miejsca zabudowy wodomierza) oraz odbiór (sprawdzenie prawidłowości zainstalowania) i oplombowanie urządzenia. Wniosek inwestora na otwarcie zlecenia należy złożyć w Wydziale Technicznym w Biurze Obsługi Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spraw technicznych, zapraszamy do rozmowy z pracownikami Działu Technicznego lub Działu Sprzedaży: 324787778, 324787702.

2. Nadzór nad zabudową wodomierza na ujęciu własnym.

Termin nadzoru (ustalenie miejsca zabudowy wodomierza na ujęciu własnym) można ustalić telefonicznie lub bezpośrednio w Dziale Sprzedaży: 324787702.

3. Montaż wodomierza na ujęciu własnym.

Za zamontowanie wodomierza odpowiada inwestor.

4. Odbiór wodomierza na ujęciu własnym.

Termin odbioru (sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i oplombowanie urządzenia) można ustalić telefonicznie lub bezpośrednio w Dziale Sprzedaży: 324787702.

Powrót na górę strony