– Zabudowa wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą

Szanowni Państwo,
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo do 18 kwietnia 2021 wizyta w biurze obsługi klienta będzie możliwa jedynie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, a kasa będzie nieczynna. Poniżej zamieszczamy numery telefonów, pod którymi możecie Państwo uzyskać informacje w konkretnych sprawach:
– 324787778 – umawianie terminów wizyt w Dziale Technicznym (sprawy związane z kwestiami technicznymi)
– 324787754, 324787732, 324787702 – umawianie terminów wizyt w Dziale Sprzedaży (sprawy związane z umowami, wodomierzami i odczytami)
– 324717640 – zgłaszanie awarii
– 324787700 – zamówienie beczkowozu
W pozostałych sprawach zachęcamy do kontaktu z kancelarią – 324787777. Pracownik skieruję rozmowę do odpowiedniego działu.
Przepraszamy za powstałe niedogodności i dziękujemy za zrozumienie.

Wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą ma na celu określenie ilości wody zużytej na cele inne niż bytowo-gospodarcze tj.: ogrodnicze, rolne, produkcyjne/ technologiczne, hodowlane lub inne.

Aby określić ilość powstających ścieków na danym obiekcie należy od wskazań wodomierza głównego odliczyć wskazanie dodatkowego podlicznika. Z różnicy wskazań tych wodomierzy naliczana będzie przez JZWiK S.A. opłata za odprowadzanie ścieków. Montaż wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą jest możliwy dopiero po podpisaniu umowy na odprowadzanie ścieków z przedmiotowego obiektu.

1. Otwarcie zlecenia na nadzór nad zabudową i odbiór wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Właściciel nieruchomości chcący zamontować dodatkowy wodomierz powinien w pierwszej kolejności wystąpić do JZWiK S.A. z odpowiednim wnioskiem oraz zlecić nadzór (ustalenie miejsca zabudowy wodomierza) oraz odbiór (sprawdzenie prawidłowości zainstalowania) i oplombowanie urządzenia. Wniosek inwestora na otwarcie zlecenia należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących spraw technicznych, zapraszamy do rozmowy z pracownikami Działu Technicznego lub Działu Sprzedaży: 324787778, 324787702.

2. Nadzór nad zabudową wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Termin nadzoru (ustalenie miejsca zabudowy wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą) można ustalić telefonicznie lub bezpośrednio w Dziale Sprzedaży JZWiK S.A.

3. Montaż wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Za zamontowanie wodomierza odpowiada inwestor.

4. Odbiór wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

Termin odbioru (sprawdzenie prawidłowości zainstalowania i oplombowanie urządzenia) można ustalić telefonicznie lub bezpośrednio w Dziale Sprzedaży: 324787702.

Powrót na górę strony