– Zakończenie budowy kanalizacji

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje o zakończeniu prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach PROW 2014-2020 pt.”Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią- sołectwo Krostoszowice”.

Projekt poprzez budowę ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej ma przyczynić się do poprawy życia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie sołectwa Krostoszowice, na terenie Gminy Godów. W ramach projektu wybudowano 5 370 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Dziękujemy za zaangażowanie firm biorących udział w projekcie jak i mieszkańcom za zaufanie.

Zapraszamy mieszkańców: ul. Szybowej, ul. Morcinka, ul. Wodzisławskiej, ul. Leśnej, ul. Wąwozowej, ul.Turskiej, ul.Olszyńskiej do podłączania się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Powrót na górę strony