– Zgłoszenie awarii

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami niskich temperatur.
W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!
W przypadku zamarznięcia i rozszczelnienia wodomierza prosimy o zgłoszenie awarii: 324717640.

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej fakt ten prosimy zgłaszać telefonicznie (324717640, telefon całodobowy) lub osobiście w siedzibie przedsiębiorstwa.

Dokonując zgłoszenia prosimy o podanie adresu lub krótkiego opisu miejsca wystąpienia awarii.

Awarie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej występujące na instalacji wewnętrznej należy zgłaszać zarządcy budynku.

Powrót na górę strony