– Zgłoszenie reklamacji

Każdy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

Przedsiębiorstwo informuje, że reklamacja może zostać złożona pisemnie i rozpatrywana jest przez zarząd Przedsiębiorstwa lub przez osobę przez zarząd upoważnioną. W miarę możliwości odpowiedzi udzielane są niezwłocznie lub w terminie 14 dni od daty rejestracji. Przy sprawach wymagających dodatkowych ustaleń i wyjaśnień czas wydłuża się do 30 dni. Przedsiębiorstwo zapewnia możliwość porozumiewania się w następujący w sposób:

  • korespondencyjnie na adres: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
  • telefonicznie: 32 47 87 777
  • drogą mailową: kancelaria@jzwik.pl
  • bezpośrednio: Biuro Obsługi Klienta, ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Powrót na górę strony