– Praca

W związku z napływającymi podaniami o pracę (CV), które nie są związane z rekrutacją prowadzoną przez JZWiK S.A. na określone stanowisko informujemy, że będziemy udzielać odpowiedzi tylko w przypadku zainteresowania daną ofertą, w celu zatrudnienia. Pozostałe oferty pozostaną bez odpowiedzi i zostaną zniszczone (skasowane).

Poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartych w tych podaniach.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 32 47 87 777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl
W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji – na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Kodeksu Pracy. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane będą przetwarzane przez JZWiK S.A. przez okres 1 roku od daty wpłynięcia do Spółki.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZWiK S.A. w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy/a swojego prawa do wycofania zgody w dowolnym czasie, oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Powrót na górę strony