– Praca

Monter-konserwator urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków

Główny zakres obowiązków:
• Czuwanie nad właściwym stanem technicznym i sprawnością instalacji, urządzeń na przepompowni,
• Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji przepompowni ścieków oraz stacji zlewnych,
• Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji agregatów prądotwórczych,
• Zapewnienie prawidłowej, ciągłej pracy przepompowni ścieków i systemu kanalizacyjnego (podciśnieniowego) poprzez usuwanie na bieżąco awarii,
• Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach i na terenie przepompowni,
• Dokonywanie drobnych napraw obsługiwanych urządzeń i sprzętu,
• Należyta dbałość o powierzony sprzęt,
• Czuwanie nad prawidłową pracą stacji zlewnych i dbanie o należyty porządek otoczenia,
• Prowadzenie samochodu służbowego,
Obszar działania: przepompownie oraz tłocznie ścieków, budynki i budowle podległe JZWiK S.A.
Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenie zawodowe techniczne
• kreatywności i zdolności manualnych,
• analitycznego myślenia,
• punktualności i dokładności,
• umiejętności pracy w zespole,
• odpowiedzialnego podejścia do obowiązujących przepisów BHP oraz dyscypliny pracy,
• posiadania prawa jazdy kat B,
• dyspozycyjności w czasie pełnienia planowanych dyżurów domowych,
Warunki zatrudnienia:
• umowa początkowo na okres próbny – 3 miesiące,
• wynagrodzenie: stawka godzinowa i premia uznaniowa do 45%,
• po roku pracy nagroda branżowa (tzw. trzynastka) i nagroda z zysków
W JZWiK S.A. pracownicy objęci są Zakładowym Układem Pracy i korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Powrót na górę strony