– Praca

Elektromonter

Główny zakres obowiązków:

• wykonywanie okresowych przeglądów, konserwacji, napraw urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych, układów sterowania oraz elektronarzędzi,
• usuwanie awarii urządzeń oraz instalacji zasilania i sterowania,
• wykonywanie okresowych pomiarów elektrycznych urządzeń oraz instalacji elektrycznych,
• montaż, uruchomienie i konfiguracja nowych urządzeń,
• prowadzenie samochodu służbowego.
Obszar działania: oczyszczalnie ścieków, pompownie wody, przepompownie oraz tłocznie ścieków, budynki i budowle podległe JZWiK S.A.

Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia kierunkowego – minimum wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu elektrycznym,
• umiejętności czytania rysunku technicznego,
• kreatywności i zdolności manualnych,
• analitycznego myślenia,
• punktualności i dokładności,
• umiejętności pracy w zespole,
• odpowiedzialnego podejścia do obowiązujących przepisów BHP oraz dyscypliny pracy,
• posiadania prawa jazdy kat B,
• dyspozycyjności w czasie pełnienia planowanych dyżurów domowych,
• znajomość obsługi sterowników, konfiguracja oraz wiedza z zakresu automatyki przemysłowej będą dodatkowym atutem.

Warunki zatrudnienia:

• umowa początkowo na okres próbny – 3 miesiące,
• wynagrodzenie: stawka godzinowa i premia uznaniowa do 45%,
• po okresie próbnym dodatek służbowy – 150 zł (maksymalny dodatek 600 zł),
• stawka godzinowa na start – 17,50 zł/h,
• po roku pracy nagroda branżowa (tzw. trzynastka) i nagroda z zysków

W JZWiK S.A. pracownicy objęci są Zakładowym Układem Pracy i korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kontakt: 504472296


W związku z napływającymi podaniami o pracę (CV), które nie są związane z rekrutacją prowadzoną przez JZWiK S.A. na określone stanowisko informujemy, że będziemy udzielać odpowiedzi tylko w przypadku zainteresowania daną ofertą, w celu zatrudnienia. Pozostałe oferty pozostaną bez odpowiedzi i zostaną zniszczone (skasowane).

Poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartych w tych podaniach.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 32 47 87 777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl
W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji – na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Kodeksu Pracy. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane będą przetwarzane przez JZWiK S.A. przez okres 1 roku od daty wpłynięcia do Spółki.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZWiK S.A. w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy/a swojego prawa do wycofania zgody w dowolnym czasie, oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Powrót na górę strony