– Sieć wodociągowa

Miasto Jastrzębie Zdrój jest w 100 % zwodociągowane. Jastrzębska sieć wodociągowa pracuje w układzie pierścieniowym i zasilana jest poprzez studnie zakupowe, redukcyjne i sieć pompowni. Z uwagi na zróżnicowanie terenu miasto podzielone jest na VI stref ciśnieniowych. Powiązanie sieci wodociągowej Miasta Jastrzębia-Zdrój z sieciami wodociągowymi gmin ościennych pozwala na sprzedaż wody pitnej dla gmin: Godów, Mszana, Zebrzydowice i Pawłowice.

Łączna długość sieci wodociągowej będącej na majątku JZWiK S.A. wynosi 560 km (stan na 10.2023 r.).

Pompownia
Pompownia wody EC Moszczenica, fot. JZWiK S.A.

Uwzględniając strukturę materiałową wodociągów jastrzębskich, większość stanowią rurociągi z tworzyw sztucznych (około 97%) w pozostałej części są to rurociągi stalowe (około 2%) i żeliwne (1%). Przewaga rur wykonanych z tworzyw sztucznych nad rurami z innych materiałów jest wynikiem prowadzonych przez JZWiK S.A. wymiany sieci.

Od początku działalności JZWiK S.A. prowadził systematyczną wymianę sieci wodociągowej w wyniku, której wymieniono znaczną część sieci wodociągowej. Działania remontowe i modernizacyjne na sieci wodociągowej obniżyły zdecydowanie ilość występujących awarii na terenie miasta.

Ciągłość dostaw wody dla odbiorców w budynkach wysokich zapewniona jest poprzez 5 pompowni wody oraz zbiorniki wody pitnej o łącznej pojemności 5800 m3.

  • Pompownia wody Barbara, ul. Turystyczna
  • Pompownia wody KJ, ul. Wrocławska
  • Pompownia wody C1, ul. Wielkopolska
  • Pompownia wody EC Moszczenica, ul. Armii Krajowej
  • Pompownia wody VI, ul. Kusocińskiego

W odniesieniu do ilości kupowanej wody wielkość strat na obszarze działalności JZWiK S.A., kształtuje się obecnie na poziomie 4% co plasuje nasz system zaopatrzenia w wodę na poziomie najwyższych standardów nie tylko europejskich, ale i światowych.

Powrót na górę strony