– Efektywna Firma

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami niskich temperatur.
W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!
W przypadku zamarznięcia i rozszczelnienia wodomierza prosimy o zgłoszenie awarii: 324717640.

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. otrzymał tytuł „Efektywna Firma 2010”. Tytuł „Efektywnej Firmy” przyznaje kapituła Instytutu Nowoczesnego Biznesu. Na podstawie danych dostarczonych przez  Wywiadownię Handlową InfoCredit Instytut bierze pod uwagę firmy, których trzyletnia średnia zysku netto do przychodów operacyjnych wynosi minimum 5 proc.

Powrót na górę strony