– Gepard Biznesu

Celem rankingu „Gepard Biznesu” jest wyłonienie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz banków spółdzielczych według wzrostu ich wartości rynkowej, liczonej metodą  porównania do spółek giełdowych (metodę tę opracował Instytut Bankowości Spółdzielczej do uproszczonej wyceny  firm spoza giełdy), a także m.in. promowanie najdynamiczniej rozwijających się firm oraz promowanie możliwości, jakie daje giełda i rynek kapitałowy.

Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile warta byłaby firma, gdyby jej akcje notowane były na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. JZWiK S.A. został uhonorowany tytułem „Gepard Biznesu 2010”.

Powrót na górę strony