– Izba Gospodarcza

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej. Powstała w 1992 roku i zrzesza 435 przedsiębiorstw, co stanowi 85% rynku wody pitnej w Polsce. JZWiK S.A. jest członkiem tej Izby od 1994. Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego.

Powrót na górę strony