– Kanalizacja w Krostoszowicach

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. działający w imieniu trzech gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej został Beneficjentem środków PROW 2014-2020 dla projektu “Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią – sołectwo Krostoszowice, etap I.1 i I.2.”

Dofinansowanie w wysokości 1 745 924,00 zł. stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych projektu, które zostało przyznane na podstawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem wyżej wymienionej operacji jest rozwój infrastruktury wiejskiej, przyczyniającej się do poprawy życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie sołectwa Krostoszowice – Gmina Godów, poprzez budowę ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej.

W ramach realizacji projektu w latach 2018-2020 zostanie wybudowane 5 370 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Powrót na górę strony