– Odpowiedzialny Biznes

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami niskich temperatur.
W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!
W przypadku zamarznięcia i rozszczelnienia wodomierza prosimy o zgłoszenie awarii: 324717640.

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

Przyjmując firmę do grona Partnerów, Forum opiera się na pozytywnych przykładach praktyk biznesowych, bierze pod uwagę chęć i gotowość firmy do wprowadzania zasad odpowiedzialnego biznesu w jej codziennym działaniu oraz do rozwoju tego tematu w Polsce.

W roku 2012 ukazał się  „Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011”, w którym JZWiK S.A. został  wyróżniony:

  • za praktykę „Pozytywna Edukacja Ekologiczna”
  • w obszarze wg ISO 26000 „Środowisko naturalne”
  • w kategorii „edukacja ekologiczna”.
Powrót na górę strony