– Przedsiębiorstwo Fair Play

Certyfikat “Przedsiębiorstwo Fair Play” – potwierdzający rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, otrzymują przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

  • stworzyły swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu,
  • są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego,
  • aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych,
  • terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa,
  • uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji,
  • postępują rzetelnie wobec klientów,
  • potrafią usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców,
  • ułożyły sobie współpracę z kontrahentami i nie miały zaległości w regulowaniu wobec nich należności,
  • ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

JZWiK S.A. nagrodą „Przedsiębiorstwo Fair – Play” został uhonorowany w roku 2000r. oraz w latach 2004 – 2020 i 2022. W roku 2006 firma otrzymała nagrodę główną – statuetkę oraz złoty certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair-Play” w IX edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości. W roku 2008 otrzymaliśmy Złotą Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Złota Statuetka „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest nagrodą specjalną przyznawaną przedsiębiorstwom, które nieprzerwanie przez pięć lat biorą udział w programie i każdorazowo uzyskają tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W roku 2009 zostaliśmy uhonorowani Brązowym Laurem „Przedsiębiorstwo Fair Play”, w roku 2010 otrzymaliśmy Srebrny, w 2011 roku Złoty Laur „Przedsiębiorstwo Fair Play” a w roku 2013 Platynową Statuetkę „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

W 2014 roku Tadeusz Pilarski, Prezes Zarządu JZWiK S.A. został uhonorowany tytułem “Ambasador Fair Play w Biznesie”, natomiast w roku 2015 Spółka została wyróżniona i uhonorowana statuetką za Szczególną Działalność Proekologiczną.

W 2018 roku wraz z Certyfikatem Jakości Biznesu Spółka została uhonorowana „Diamentową Statuetką.

W 2023 roku JZWiK S.A. otrzymał wraz z Certyfikatem Jakości Biznesu tytuł honorowy SEMPER FIDELIS.

Powrót na górę strony