– Śląski Klaster Wodny

Biuro obsługi klienta oraz kasa są czynne. Prosimy o przestrzeganie zasad sanitarnych.

W roku 2009 Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. został członkiem wspierającym Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny.

Celem Stowarzyszenia jest wzajemna współpraca zmierzająca do ochrony, poprawy jakości i racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów wodnych oraz koordynacji działań, służących wzrostowi niezawodności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę oraz wdrożeniu zrównoważonej gospodarki ściekowej dla zapewnienia ochrony ekosystemów wodnych i lądowych.

Powrót na górę strony