– Solidna Firma

Na przestrzeni lat 2007 – 2018 JZWiK S.A. otrzymuje tytuł „Solidna Firma”. Za działalność w roku 2013, jako siedmiokrotny laureat konkursu JZWiK S.A. odebrał, oprócz Certyfikatu potwierdzającego rzetelność, również Brązową Statuetkę „Solidnej Firmy 2013”.

W latach wcześniejszych Firma uzyskała Złoty Certyfikat „Solidnej Firmy” (2011r.), przyznawany instytucjom pięciokrotnie wyróżnionym przez Kapitułę oraz Srebrny Certyfikat „Solidna Firma” (2009r.). Każdorazowo finały wieńczą proces trzyetapowej weryfikacji, podczas której każdy z kandydatów do certyfikatu musiał udokumentować fakt, iż od co najmniej 24 miesięcy firma terminowo reguluje wszelkie zobowiązania oraz przestrzega zasad etyki w biznesie. Program Gospodarczo-Konsumencki prowadzony jest pod patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej. Certyfikaty „Solidna Firma” są najskuteczniejszym potwierdzeniem wiarygodności firmy jako rzetelnego płatnika oraz dobrego pracodawcy.

Powrót na górę strony