– Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego

W kwietniu 2011r. JZWiK S.A. został członkiem wspierającym Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Stowarzyszenie jest nowo powstałą inicjatywą, mającą na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających stymulowaniu rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej, a także umacnianie jej prestiżu i autorytetu. Stowarzyszenie wspiera w działaniu w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne służąc radą i wsparciem organizacyjnym.

Powrót na górę strony