– Taryfa i cenniki

 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Wodociągów w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 88,56 zł + VAT
 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Kanalizacji w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 91,21 zł + VAT

(cennik obowiązuje od 23.09.2022)

Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych (ChZT< lub = 5000 gO2/m3, pH od 6,5 do 9,5) – 6,70 zł netto za 1m3
Przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych:

 • za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH – 7,40 zł netto za 1m3
 • za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH – 8,11 zł netto za 1m3
 • za przekroczenie odczynu o więcej niż 1,5 pH – 10,88 zł netto za 1m3
 • za każdy dodatkowy 1 kg ChZT przy przekroczeniu wartości ChZT ponad stężenie dopuszczalne – 5000mg O2/dm3 – poz.1 cennika + (n*0,94 zł netto) za 1m3

n – krotność przekroczenia CHZT ponad wartość dopuszczalną CHZT

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (8%).

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Samochody wysokociśnieniowe MAN:

 • koszt wynajęcia pojazdu: 273,89 zł za godzinę
 • koszt pracy pomp: 4,31 zł za minutę
 • koszt przejazdu: 5,53 zł za kilometr

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%).

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. oferuje usługę inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Cena za jeden metr bieżący sprawdzenia kanalizacji wynosi od 6,00 zł – 10,00 zł (w zależności od zlecenia).

Wszelkie informacje na temat tej usługi można uzyskać w Wydziale Kanalizacji – tel. 324787767

Od 23.09.2023 do czasu zatwierdzenia nowej taryfy obowiązują dotychczasowe stawki.

Cena za 1m3 dostarczonej wody: 5,69 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 7,24 zł

Cena za 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków: 12,93 zł

Stawki opłat abonamentowych w zależności od maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na usługę w m3:

Tylko wodaTylko ściekiWoda i ścieki
do 2,5 z efakturą15,33 zł6,70 zł17,52 zł
do 2,5 bez efaktury17,73 zł9,10 zł19,92 zł
powyżej 2,5 do 6,3 z efakturą27,46 zł9,96 zł32,92 zł
powyżej 2,5 do 6,3 bez efaktury29,87 zł12,37 zł35,32 zł
powyżej 6,3 do 25 z efakturą88,13 zł26,23 zł109,86 zł
powyżej 6,3 do 25 bez efaktury90,54 zł28,64 zł112,26 zł
powyżej 25 z efakturą211,09 zł61,94 zł265,81 zł
powyżej 25 bez efaktury213,49 zł64,35 zł268,21 zł
ryczałt do 2,5 z efakturąbrak6,70 złbrak
ryczałt do 2,5 bez efakturybrak9,10 złbrak
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych od 23.09.2022

Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf ->>

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Zamówienie beczkowozu: 32 47 87 700

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych obowiązujący od 01.11.2023:

 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 128,24 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 157,07 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 176,78 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 211,38 zł + 8% VAT
 • cena każdego m3 nieczystości ciekłych bytowych dowiezionego na stację zlewną – 15,00 zł + 8% VAT

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązujący od 01.11.2023:

 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 232,84 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 261,67 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 281,38 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 315,98 zł + 8% VAT

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów obowiązujący do 31.10.2023:

 • wóz beczkowy o pojemności 5 m3 – 133,74 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 8,5 m3 – 175,46 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 10,5 m3 – 207,28 zł brutto za kurs

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna:

 • wóz beczkowy o pojemności 5 m3 – 164,64 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 8,5 m3 – 214,16 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 10,5 m3 – 253,41 zł brutto za kurs
Powrót na górę strony