– Taryfa i cenniki

 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Wodociągów w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 103,50 zł + VAT
 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Kanalizacji w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 105,54 zł + VAT

1. Za przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych o parametrach ChZT mniejszych lub równych 1500 gO2/m3 i pH od 6,5 do 9,5 przyjmuje się cenę za 1m3 zgodnie z obowiązująca taryfą dostępną na stronie JZWiK S.A. w zakładce “Taryfa”.

2. Za przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych do stawki zasadniczej zostanie naliczona opłata podana w obowiązującym Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. z późniejszymi zmianami.

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Samochody wysokociśnieniowe MAN:

 • koszt wynajęcia pojazdu: 307,55 zł za godzinę
 • koszt pracy pomp: 4,31 zł za minutę
 • koszt przejazdu: 5,53 zł za kilometr

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%).

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. oferuje usługę inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Cena za jeden metr bieżący sprawdzenia kanalizacji wynosi od 6,00 zł – 10,00 zł (w zależności od zlecenia).

Wszelkie informacje na temat tej usługi można uzyskać w Wydziale Kanalizacji – tel. 324787767

Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich obowiązującą stawkę podatku VAT (na 05.01.2024 – 8%)

Cena za 1m3 dostarczonej wody: 6,27 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 7,65 zł

Cena za 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków: 13,92 zł


Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego:

Tylko wodaTylko ściekiWoda i ścieki
Gospodarstwa domowe, faktura listowna 11,66 zł 9,86 zł 22,62 zł
Gospodarstwa domowe, e-faktura 9,20 zł 7,24 zł 17,40 zł
Pozostali odbiorcy 66,58 zł 55,55 zł 23,74 zł
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego od 05.01.2024

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt):

Tylko ścieki
Gospodarstwa domowe, faktura listowna 8,07 zł
Gospodarstwa domowe, e-faktura 5,38 zł
Pozostali odbiorcy 4,80 zł
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody (ryczałt) od 05.01.2024

Stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza pobierających wodę do celów zgodnych z art. 22 ustawy ZZWOS:

Tylko woda
Wszyscy odbiorcy 8,96 zł
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza pobierających wodę do celów zgodnych z art. 22 ustawy ZZWOS od 05.01.2024

Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf obowiązujących od 05.01.2024 ->>


Taryfa obowiązująca do 04.01.2024

Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf obowiązujących do 04.01.2024 ->>

Zamówienie beczkowozu: 32 47 87 700

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych obowiązujący od 01.11.2023:

 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 128,24 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 157,07 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 176,78 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 211,38 zł + 8% VAT
 • cena każdego m3 nieczystości ciekłych bytowych dowiezionego na stację zlewną – 15,00 zł + 8% VAT

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązujący od 01.11.2023:

 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 232,84 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 261,67 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 281,38 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 315,98 zł + 8% VAT
Powrót na górę strony