– Taryfa i cenniki

Biuro obsługi klienta oraz kasa są czynne. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur.
 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Wodociągów w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 73,59 zł
 • godzinny nadzór branżowy dla Wydziału Kanalizacji w obszarze działania JZWiK S.A. wynosi 71,69 zł

Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych (ChZT< lub = 5000 gO2/m3, pH od 6,5 do 9,5) – 6,43 zł netto za 1m3
Przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych:

 • za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH – 7,08 zł netto za 1m3
 • za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH – 7,73 zł netto za 1m3
 • za przekroczenie odczynu o więcej niż 1,5 pH – 10,28 zł netto za 1m3
 • za każdy dodatkowy 1 kg ChZT przy przekroczeniu wartości ChZT ponad stężenie dopuszczalne – 5000mg O2/dm3 – poz.1 cennika + (n*0,86 zł netto) za 1m3

n – krotność przekroczenia CHZT ponad wartość dopuszczalną CHZT

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Samochód wysokociśnieniowy MAN SJZ6W95:

 • koszt wynajęcia pojazdu: 255,24 zł za godzinę
 • koszt pracy pomp: 2,83 zł za minutę
 • koszt przejazdu: 3,99 zł za kilometr

Samochód wysokociśnieniowy MAN SJZ73U6:

 • koszt wynajęcia pojazdu: 268,88 zł za godzinę
 • koszt pracy pomp: 2,83 zł za minutę
 • koszt przejazdu: 3,34 zł za kilometr

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%).

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. oferuje usługę inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Cena za jeden metr bieżący sprawdzenia kanalizacji wynosi od 6,00 zł – 10,00 zł (w zależności od zlecenia).

Wszelkie informacje na temat tej usługi można uzyskać w Wydziale Kanalizacji – tel. 324787767

Cena za 1m3 dostarczonej wody: 5,19 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 6,94 zł

Cena za 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków: 12,13 zł

Stawki opłat abonamentowych w zależności od maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na usługę w m3:

Tylko wodaTylko ściekiWoda i ścieki
do 2,5 z efakturą14,73 zł6,31 zł16,92 zł
do 2,5 bez efaktury17,15 zł8,73 zł19,34 zł
powyżej 2,5 do 6,3 z efakturą26,87 zł9,57 zł32,31 zł
powyżej 2,5 do 6,3 bez efaktury29,29 zł11,99 zł34,73 zł
powyżej 6,3 do 25 z efakturą87,53 zł25,84 zł109,25 zł
powyżej 6,3 do 25 bez efaktury89,95 zł28,26 zł117,67 zł
powyżej 25 z efakturą210,49 zł61,34 zł265,21 zł
powyżej 25 bez efaktury212,91 zł63,76 zł267,63 zł
ryczałt do 2,5 z efakturąbrak6,31 złbrak
ryczałt do 2,5 bez efakturybrak8,73 złbrak
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych

Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf ->>

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Zamówienie beczkowozu: 32 47 87 700

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów:

 • wóz beczkowy o pojemności 5 m3 – 119,44 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 8,5 m3 – 162,71 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 10,5 m3 – 189,78 zł brutto za kurs

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna, Gorzyce:

 • wóz beczkowy o pojemności 5 m3 – 145,78 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 8,5 m3 – 196,44 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 10,5 m3 – 233,19 zł brutto za kurs
Powrót na górę strony