– Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zamówienie beczkowozu: 32 47 87 700

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych obowiązujący od 01.11.2023:

  • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 128,24 zł + 8% VAT
  • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 157,07 zł + 8% VAT
  • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 176,78 zł + 8% VAT
  • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 211,38 zł + 8% VAT
  • cena każdego m3 nieczystości ciekłych bytowych dowiezionego na stację zlewną – 15,00 zł + 8% VAT

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązujący od 01.11.2023:

  • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 232,84 zł + 8% VAT
  • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 261,67 zł + 8% VAT
  • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 281,38 zł + 8% VAT
  • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 315,98 zł + 8% VAT
Powrót na górę strony