– Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zamówienie beczkowozu: 32 47 87 700

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych obowiązujący od 01.11.2023:

 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 128,24 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 157,07 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 176,78 zł + 8% VAT
 • odbiór, transport i unieszkodliwienie ciekłych nieczystości bytowych ze zbiornika bezodpływowego samochodem asenizacyjnym z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 211,38 zł + 8% VAT
 • cena każdego m3 nieczystości ciekłych bytowych dowiezionego na stację zlewną – 15,00 zł + 8% VAT

Cennik Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zakresie opróżnienia osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązujący od 01.11.2023:

 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów – 232,84 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów w dni weekendowe i świąteczne – 261,67 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna – 281,38 zł + 8% VAT
 • usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia ciekłych nieczystości bytowych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnymi z terenu gmin: Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna w dni weekendowe i świąteczne – 315,98 zł + 8% VAT

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów obowiązujący do 31.10.2023:

 • wóz beczkowy o pojemności 5 m3 – 133,74 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 8,5 m3 – 175,46 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 10,5 m3 – 207,28 zł brutto za kurs

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna:

 • wóz beczkowy o pojemności 5 m3 – 164,64 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 8,5 m3 – 214,16 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 10,5 m3 – 253,41 zł brutto za kurs
Powrót na górę strony