– Odbiór nieczystości ciekłych

Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych (ChZT< lub = 5000 gO2/m3, pH od 6,5 do 9,5) – 6,43 zł netto za 1m3
Przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych:

  • za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH – 7,08 zł netto za 1m3
  • za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH – 7,73 zł netto za 1m3
  • za przekroczenie odczynu o więcej niż 1,5 pH – 10,28 zł netto za 1m3
  • za każdy dodatkowy 1 kg ChZT przy przekroczeniu wartości ChZT ponad stężenie dopuszczalne – 5000mg O2/dm3 – poz.1 cennika + (n*0,86 zł netto) za 1m3

n – krotność przekroczenia CHZT ponad wartość dopuszczalną CHZT

Powrót na górę strony