– Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami niskich temperatur.
W wyniku rozszczelnienia wodomierza może dojść do przerwy w dostawie wody a nawet zalania pomieszczeń!
W przypadku zamarznięcia i rozszczelnienia wodomierza prosimy o zgłoszenie awarii: 324717640.

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Samochód wysokociśnieniowy MAN SJZ6W95:

  • koszt wynajęcia pojazdu: 263,35 zł za godzinę
  • koszt pracy pomp: 2,41 zł za minutę
  • koszt przejazdu: 3,04 zł za kilometr

Samochód wysokociśnieniowy MAN SJZ73U6:

  • koszt wynajęcia pojazdu: 277,10 zł za godzinę
  • koszt pracy pomp: 2,41 zł za minutę
  • koszt przejazdu: 2,76 zł za kilometr

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%).

Powrót na górę strony