– wojtek

W roku 2015 JZWiK S.A. został laureatem pierwszej edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „EkoKarlik”. Nagrody przyznawane są za promowanie etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska, ukazywanie różnorodności rozwiązań w ochronie środowiska, a także zachęcenie do podejmowania działań na rzecz jego ochrony.

Redakcja Dziennika „Gazeta Prawna” przygotowała „Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji”. Pod uwagę brane były kryteria takie jak: finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci i szerokość działań z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Wyniki rankingu publikowane są w dodatku Dziennika „Strefa Gospodarki”. W roku 2017 JZWiK S.A. zajął II miejsce, w roku 2018 I miejsce, w latach 2019, 2020 i 2021 II miejsce a w latach 2023 i 2024 ponownie I miejsce wśród firm z branży wod-kan działających na terenie kraju.

Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) skierowana jest głównie do placówek oświatowych i ma na celu podwyższenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie pozytywnych działań ekologicznych. W ramach działalności CEE organizowane są następujące prelekcje:

 • zajęcia teoretyczne w sali konferencyjnej
 • spacer po zakładzie ochrony wód Ruptawa
 • zakończenie wycieczki w interaktywnej sali dydaktycznej

“Podróż kropelki” po ZOW Ruptawa

Program wycieczki:

Czas trwania zajęć w zależności od wieku odwiedzających od 0,5 h do 1,5 h.

Popłyń z nami “Rzeką wiedzy”

Program wycieczki obejmuje 14 stanowisk edukacyjnych w plenerze między innymi na temat:

 • odnawialnych źródeł energii
 • zrównoważonego rozwoju
 • zakończenie wycieczki w interaktywnej sali dydaktycznej

Czas trwania zajęć w zależności od wieku odwiedzających od 0,5 h do 1,5 h.

Centrum Edukacji Ekologicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej, fot. JZWiK S.A.

Wizyta w CEE jest całkowicie bezpłatna, przeznaczona dla grup max. 30 osobowych. Istnieje możliwość połączenia w/w zajęć z prelekcją pszczelarską pt. „Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym wypadku równocześnie możemy przyjąć dwie grupy (max 60 osób)
Zajęcia w CEE odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00. Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu.

Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne ścieżką dydaktyczną pn. „Rzeka wiedzy”, informujemy, iż osoby indywidualne mogą stworzyć własną grupę liczącą min. 10, a max 30 osób. Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców trwają około 1,5 h.
Zadzwoń już teraz i umów się na zajęcia! Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZOW “Ruptawa”, Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 2a, telefon: (32) 47-12-853 wew. 108 lub 668863114 e-mail: cee@jzwik.pl

Od początku naszej działalności przyświecał nam jeden cel, służyć społeczeństwu i środowisku naturalnemu, najlepiej jak potrafimy. Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków, to nie jedyny obszar naszej działalności. Woda o doskonałej jakości, o każdej poprze dnia, to już codzienność. Rzeki, które cieszą każdego swoim bogactwem naturalnym, to też już nie tylko hasła. To wszystko możemy tworzyć jedynie poprzez współdziałanie. Współdziałanie ze świadomym społeczeństwem. Dlatego też, od pierwszych chwil naszej działalności, cieszyliśmy się z odwiedzających nas grup dzieci i młodzieży, które ciekawie patrzyły na naszą pracę. Już wtedy marzyliśmy o wspaniałym centrum edukacji ekologicznej, gdzie w sposób profesjonalny i na najwyższym poziomie będziemy mogli przekazać wiedzę na temat ekosystemu naszym najmłodszym mieszkańcom i nie tylko.

Marzenia się spełniły. Po latach przygotowań i ciężkiej pracy podczas projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności powstało profesjonalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Nasz wysiłek został nagrodzony. Od 2009 roku dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach dydaktycznych poświęconych wodzie, w specjalnie zaadoptowanych dla tych celów edukacyjnych pomieszczeniach na terenie budynku administracyjnego zakładu ochrony wód „Ruptawa” przy ul. Przemysłowej 2a w Jastrzębiu-Zdroju.

Makieta
Makieta w Centrum Edukacji Ekologicznej, fot. JZWiK S.A.

W sali konferencyjnej, za sprawą filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych, dzieci i młodzież zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ważnym elementem edukacji jest omawianie deficytu wody pitnej na świecie oraz sposobów oszczędzania wody w domu.

Nie każdy człowiek zdaje sobie sprawę, jak bardzo zależny od przyrody. Dlatego naszym celem jest uświadomienie najmłodszym jak mogą wpływać na swoją przyszłość żyjąc w zgodzie z przyrodą.

Dzięki makietom (oczyszczalni, stacji uzdatniania wody itp.) i dioramom (m.in. żeremie bobrowe, ekosystem jeziorny, siedlisko żółwia błotnego) odwiedzający mogą zobaczyć, jak kropla wody wędruje w ekosystemie.

To wszystko po to, by w przyjazny sposób pomóc dzieciom zrozumieć prawa panujące w przyrodzie i uzmysłowić jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, i jak nasze codzienne życie wpływa na środowisko naturalne, a w końcowym efekcie na nas samych.

Nie zapomnieliśmy również o młodzieży, dla której stworzyliśmy mini-laboratorium, gdzie mogą przeprowadzać doświadczenia z wodą, a poprzez mikroskop poznać świat mikroorganizmów, które tworzą osad czynny.

Aby ułatwić najmłodszym zapamiętanie przekazanych informacji, nasi pracownicy stworzyli komiks edukacyjny o przygodach dwóch kropelek pt. „Historia z przyrody o obiegu wody”. Książeczka ta w zabawny sposób opisuje, jak woda krąży w przyrodzie oraz poszczególne etapy oczyszczania ścieków.

Cieszymy się że słuchacze naszego centrum edukacji wracają do nas po nowe informacje na kolejnych szczeblach edukacji, by dalej poszerzać zdobytą wiedzę.

Działalność centrum nie zamyka się w bramach naszego zakładu. Jesteśmy razem z naszymi mieszkańcami, poprzez organizację konkursów tematycznych, warsztatów ekologicznych w szkołach, podczas ferii w bibliotekach na terenie miasta. Prowadzimy również cykl warsztatów ekologicznych dla osadzonych w zakładzie karnym, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

Nierzadko słyszymy podczas plenerowych spotkań z mieszkańcami miłe słowa o naszej wodzie. Opowiadają, jak wracają z wakacyjnych podróży i łyk „jastrzębskiej kranówki” przypomina, że są nareszcie w domu. To wszystko powoduje, że chce nam się dalej działać. A w chwilach trudnych, kiedy dodatkowe obowiązki doskwierają, przypominają się nam uśmiechnięte twarze dzieci, ich postawa – świadomego mieszkańca ziemi- to daje nam powód do dalszego działania.

Z biegiem lat oferta edukacyjna naszego centrum została ubogacona o zajęcia prowadzone przez miłośników pszczelarstwa, z którymi wspólnie edukujemy od 2011 roku (współpraca z pszczelarzami sięga początku roku 2002).

Jednak nasza niespokojna natura kierowała nas na „szersze wody”. Widząc ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży w prawdziwe poznawanie świata przyrody postanowiliśmy stworzyć coś, co pozwoli im dotknąć tego magicznego świata, który jest bogaty w energie naturalną, surowce, które możemy z szacunkiem dla siebie i przyrody wykorzystywać. I tak w 2016 roku oddaliśmy do użytku naszą „Rzekę wiedzy”.

„Rzeka wiedzy”, którą możesz z nami popłynąć w świat roślin, mikroorganizmów, zwierząt i otaczającej nas energii. Rozumiejąc świat, który nas otacza jego bogactwo i piękno stajemy się świadomymi uczestnikami życia. Tworzenie pięknego świata zależy od nas samych i nie możemy go oddać nikomu. Jeżeli chcesz żyć w pięknym świecie twórz go sam – to nasza dewiza.

Warto wspomnieć, że koncepcja naszego centrum, zarówno pomysł, kształt, jego charakter oraz gry interaktywne, jak również komiks, jest dziełem intelektu i rąk naszych pracowników. To wszystko sprawia, że miejsce to jest wyjątkowe.

Współdziałanie i tworzenie świata takiego, jakim chcemy, żeby był, sprawia nam radość, a dzieci i młodzież, a także dorośli odwdzięczają się nam swoja obecnością i chęcią zdobycia wiedzy o sobie , gdyż przyroda i my stanowimy jedno.

POPŁYŃ Z NAMI RZEKĄ WIEDZY … czekamy na Ciebie !

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji.

Zakład Ochrony Wód DOLNA jest obiektem o technologii ukierunkowanej na usuwanie związków biogennych tj. azotu i fosforu, które odpowiedzialne są za eutrofizację rzek i mórz. Od 2012 roku obiekt spełnia wymagania ochrony wód dla Aglomeracji powyżej 100 tys. RLM, co w rezultacie oznacza, że jakość ścieków oczyszczonych jest poziomie azot ogólny poniżej 10 mg/l, fosfor ogólny poniżej 1 mg/l.

Oprócz tego, że ZOW Dolna spełnia wymagania w zakresie oczyszczania ścieków, to ma wiele innych zalet i ciekawostek. Po pierwsze obiekt znajduje się w Parku Zdrojowym, co zobowiązuje. Pracownicy dbają nie tylko o stan techniczny obiektu, ale również estetyczny. Architektura ZOW Dolna pięknie nawiązuje do klimatu parku.

Dolna
Zakład Ochrony Wód “Dolna”, fot. JZWiK S.A.

Po drugie już w latach 90-tych ubiegłego stulecia wdrażaliśmy ideę dyrektywy 91/271/EWG mówiącą o powtórnym wykorzystaniu ścieków oczyszczonych, wykorzystując je, jako wodę przemysłową do układów chłodniczych w EC Moszczenica. Natomiast od 2007 roku wykorzystujemy moc cieplną ze ścieków do ogrzewania basenu miejskiego znajdującego się w Parku Zdrojowym.

Dolna
Zakład Ochrony Wód “Dolna”, fot. JZWiK S.A.

Do ciekawostek Dolnej można zaliczyć pasiekę pszczół, która znajduje się na terenie zakładu ochrony wód, a jest własnością koła pszczelarskiego, z którym współpracuje nasz zakład.

Zakład Ochrony Wód Ruptawa jest główną oczyszczalnią aglomeracji Jastrzębie-Zdrój. Na terenie ZOW Ruptawa, oczyszczane jest 90% ścieków ujętych w jastrzębskiej aglomeracji.

Obiekt położony jest blisko zabudowy mieszkalnej, dlatego jego architektura nie przypomina zakładu przemysłowego, a pięknie wkomponowuje się w pagórkowaty krajobraz Jastrzębia-Zdrój.

Ruptawa
Zakład Ochrony Wód “Ruptawa”, fot. archiwum Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 2010 roku po modernizacji obiektu w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów, dofinansowanego z Funduszu Spójności, jakość ścieków oczyszczonych na wylocie z zakładu spełnia najwyższe standardy w Polsce i Europie. ZOW Ruptawa jest instalacją mogącą przyjąć ładunek zanieczyszczeń o wielkości 148 tys. RLM, co kwalifikuje go do dużych zakładów tego typu. Oprócz dostosowania technologii oczyszczania ścieków do najwyższych standardów wyposażono węzeł osadowy na terenie ZOW Ruptawa we dwie jednostki kogeneracyjne, co pozwoliło wykorzystać produkowany biogaz w kierunku produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Produkcja energii elektrycznej z naszego biogazu zaspakaja nawet do 70% zapotrzebowania na energię ZOW Ruptawa. Również ciepło potrzebne do ogrzania komór fermentacyjnych i pomieszczeń zakładu ochrony wód, pochodzi z naszego biogazu. Własny prąd i ciepło pozwalają nam obniżyć koszty eksploatacyjne, a tym samym utrzymywać cenę za nasze usługi na poziomie akceptowalnym przez społeczeństwo.

Do innych ciekawostek „Ruptawy” zaliczyć można wykorzystanie ścieków oczyszczonych, jako wodę przemysłową na własne cele. Woda przemysłowa chętnie kupowana jest przez klientów zewnętrznych, m.in. Spółkę Energetyczną Jastrzębie. W ten sposób wpisujemy się w idee dyrektywy 91/271/EWG mówiącą o powtórnym wykorzystaniu ścieków oczyszczonych.

Ruptawa
Zakład Ochrony Wód “Ruptawa”, fot. JZWiK S.A.

Na terenie ZOW Ruptawa produkujemy również ziemię znormalizowaną z biomasy (tzw. kompozyt mineralno-organiczny), która powstaje w procesie oczyszczania ścieków. JZWiK S.A. we współpracy z JSW S.A. i SEJ S.A. rekultywuje hałdy górnicze ziemią znormalizowaną wykorzystując jej walory nawozowe. Mamy również doświadczenia w zazielenieniu skarp przy budowie dróg wokół miasta. JZWiK S.A. realizuje również różne projekty badawcze. W latach 2012-2013 braliśmy udział w projekcie badawczym „Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków, który był współfinansowany z EFRR w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez Politechnikę Gdańską. W chwili obecnej prowadzone są działania o charakterze badawczo-rozwojowym zarówno o charakterze komercyjnym, jak i naukowym. Prace realizowane są w partnerstwie krajowym i międzynarodowym. Przykładem działań komercyjnych jest projekt realizowany wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, Zakładem Ochrony Wód obejmujący kwestie związane z opracowaniem nowatorskiej metody (technologii) zagospodarowania osadów ściekowych. Myślą przewodnią projektu jest realizacja zadań zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej.

Nasz zapał do tworzenia i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych staramy zaszczepić w młodym pokoleniu, które od lat tłumnie odwiedza nasze Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Ochrony Wód Ruptawa.

Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój, została ustanowiona w 2007 roku, jako wynik porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gminy Mszana i Godów. Obecnie jastrzębska aglomeracja określona jest na poziomie 113398 RLM (Uchwała nr IV/55/10/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z 29.09.2014r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Jastrzębie-Zdrój).

Wyposażenie aglomeracji stanowi:

 • Zakład Ochrony Wód “Ruptawa” (148918 RLM – 90% ścieków)
 • Zakład Ochrony Wód “Dolna” (26700 RLM – 10% ścieków)
 • 574 km kanalizacji sanitarnej
 • 106 przepompowni ścieków
 • 2 stacje zlewne

Teren, na którym zlokalizowana jest Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój, to obszar polodowcowy, stąd też podział zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej na zlewnię ZOW Ruptawa i Dolna.

Przepompownia
Przepompownia ścieków, fot. JZWiK S.A.

Aglomeracja Jastrzębie-Zdrój Jastrzębska aglomeracja charakteryzuje się tym, że posiada wspólny węzeł przeróbki osadów na terenie ZOW Ruptawa wybudowany w latach 1997-2001. Oba zakłady ochrony wód swój początek datują na lata 60-te ubiegłego stulecia. Ówczesna technologia oparta była na osadnikach Imhoffa i osadnikach wtórnych pionowych. Oczyszczalnie różniły się jedynie sposobem biologicznego oczyszczania ścieków. ZOW Ruptawa wyposażony był w komory Inka, a ZOW Dolna w złoża biologiczne.

W latach 1997 – 2001 na obu obiektach przeprowadzono poważne modernizacje wprowadzające technologie umożliwiające usuwanie związków biogennych wymagane ówczesnym prawem.

W tym też okresie powstał wspomniany już wspólny węzeł osadowy na terenie ZOW RUPTAWA dla obu obiektów z zamkniętymi komorami fermentacyjnymi, jednakże bez jednostek kogeneracyjnych.

Kolejna modernizacja ZOW Ruptawa miała miejsce w latach 2006 – 2008 podczas realizacji inwestycji dofinansowanej z Funduszu Spójności (2004-2010r.) Modernizacja „RUPTAWY” miała na celu eliminacje tzw. „wąskich gardeł” zarówno technicznych, jak i technologicznych. Ponadto, obiekt został wyposażony w dwie jednostki kogeneracyjne (urządzenia do produkcji energii elektrycznej i cieplnej), instalacje do produkcji kompozytu mineralno-organicznego wraz z wiatą magazynową.

Przepompownia ścieków
Przepompownia ścieków, fot. JZWiK S.A.

ZOW Dolna nie był objęty modernizacją w ramach projektu Funduszu Spójności. Ówczesny Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych nie uwzględniał możliwości dofinansowania modernizacji takiego obiektu. Jednak JZWiK S.A. we własnym zakresie dostosował technologie usuwania biogenów na terenie ZOW Dolna, będąc przekonany, że w myśl dyrektywy 91/271/EWG cała aglomeracja ma uzyskać ten sam stopień ochrony wód. I tak od 2012 roku po uzyskaniu nowego pozwolenia wodno-prawnego ścieki oczyszczone na wylocie z Dolnej osiągają parametry azot 10 mg/l i fosfor 1 mg/l. Te działania wyprzedziły zmiany w prawie wodnym, dotyczące wdrażania dyrektywy 91/271/EWG zgodnie z artykułem 5.2.

Miasto Jastrzębie Zdrój jest w 100 % zwodociągowane. Jastrzębska sieć wodociągowa pracuje w układzie pierścieniowym i zasilana jest poprzez studnie zakupowe, redukcyjne i sieć pompowni. Z uwagi na zróżnicowanie terenu miasto podzielone jest na VI stref ciśnieniowych. Powiązanie sieci wodociągowej Miasta Jastrzębia-Zdrój z sieciami wodociągowymi gmin ościennych pozwala na sprzedaż wody pitnej dla gmin: Godów, Mszana, Zebrzydowice i Pawłowice.

Łączna długość sieci wodociągowej będącej na majątku JZWiK S.A. wynosi 560 km (stan na 10.2023 r.).

Pompownia
Pompownia wody EC Moszczenica, fot. JZWiK S.A.

Uwzględniając strukturę materiałową wodociągów jastrzębskich, większość stanowią rurociągi z tworzyw sztucznych (około 97%) w pozostałej części są to rurociągi stalowe (około 2%) i żeliwne (1%). Przewaga rur wykonanych z tworzyw sztucznych nad rurami z innych materiałów jest wynikiem prowadzonych przez JZWiK S.A. wymiany sieci.

Od początku działalności JZWiK S.A. prowadził systematyczną wymianę sieci wodociągowej w wyniku, której wymieniono znaczną część sieci wodociągowej. Działania remontowe i modernizacyjne na sieci wodociągowej obniżyły zdecydowanie ilość występujących awarii na terenie miasta.

Ciągłość dostaw wody dla odbiorców w budynkach wysokich zapewniona jest poprzez 5 pompowni wody oraz zbiorniki wody pitnej o łącznej pojemności 5800 m3.

 • Pompownia wody Barbara, ul. Turystyczna
 • Pompownia wody KJ, ul. Wrocławska
 • Pompownia wody C1, ul. Wielkopolska
 • Pompownia wody EC Moszczenica, ul. Armii Krajowej
 • Pompownia wody VI, ul. Kusocińskiego

W odniesieniu do ilości kupowanej wody wielkość strat na obszarze działalności JZWiK S.A., kształtuje się obecnie na poziomie 4% co plasuje nasz system zaopatrzenia w wodę na poziomie najwyższych standardów nie tylko europejskich, ale i światowych.

Uwaga! Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług, wykonanych przez poniżej wymienione firmy! Wykaz firm ma charakter poglądowy. Nie wymagamy korzystania z usług firm wskazanych w wykazie.

Wykaz geodetów:

Usługi geodezyjno – kartograficzne Geoinwest s.c. – ul. Harcerska 14B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 606895785
Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych Geofart – ul. Rybnicka 31, 44-295 Lyski, tel. 504226509
Geo-graf s.c., Arkadiusz Chudecki, Łukasz Oczadły – ul. Wrzosowa 6/9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 691959702
Geodezja Mroczkowski i Kinas s.c. – ul. Rybnicka 17, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 504293402
Zakład Geodezyjno – Kartograficzny Arcus Tatarczyk s.c. – ul.Opolska 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 324719133

Wykaz firm zajmujących się projektami przyłączy wodno-kanalizacyjnych:

F.P.U. Projekt s.c. Suchecki Piotr, Lenort Natalia – ul. 1 Maja 100, 44-330 Jastrzębie Zdrój, tel. 507172033
Biuro Projektowe Am-Projekt Arkadiusz Matuszczyk – ul. Cieszyńska 116A, 44-337 Jastrzębie Zdrój, tel. 515592256
Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji Arkadiusz Surma – ul. Osadniczna 20, 44-373 Wodzisław Śląski, tel. 508064104
Usługi Inżynierskie Maciej Kłak – ul. Harcerska 14B pok.13, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 501252375
Pracownia Projektowa Zibi Joanna Prucnal – ul. Karola Miarki 13, 44-280 Rydułtowy, tel. 327243896
Rotaria Grzegorz Niesłańczyk – ul. J. Tuwima 66, 43-417 Kaczyce, tel. 531850145
Stelma-Projekt Monika Stelmaczonek – ul. Katowicka 8/44, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 602293794
Budownictwo, wykonawstwo, projekty Konrad Zięba – ul. Wyszyńskiego 26c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 733851216

Wykaz firm wykonujących przyłącza wodno-kanalizacyjne:

Trans-Wiert Duda – ul. Borowicka 46A, 44-341 Gołkowice, tel. 324727237
P.P.H.U. Budren Wiesław Kwapisz – ul. Armii Krajowej 25, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 324767387
Entees – ul. Prof. R. Ranoszka 73A, 44-338 Jastrzębie-Zdrój, tel. 694799857
AD-BUD – ul. 1 Maja 289, 44-341 Gołkowice, tel: 793219436
P.U.H. ELBUD Krzysztof Świętek – ul. Wiejska 84, 44-350 Gorzyczki, tel. 784087166
P.U.H. Capek Krzysztof – ul. Wiejska 51, 44-300 Wodzisław-Śląski, tel. 607621408
Usługi Projektowe i Realizacja Inwestycji – ul. Osadnicza 20, 44-373 Wodzisław-Śląski, tel. 508064104

Powyższy wykaz zawiera informacje o firmach, które wyraziły chęć udostępnienia swoich danych na tablicy ogłoszeniowej oraz na stronie internetowej naszej firmy. Wykaz pozostaje listą otwartą na której zastrzegamy sobie prawo do zmian. Każdy podmiot gospodarczy, który świadczy powyższe usługi ma prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o dopisanie do wykazu.

Powrót na górę strony