– wojtek

W dniu 14 listopada br. w Rybniku odbyła się Gala wręczenia nagród „Czarny Diament”. Uroczystość  organizowana jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rybniku pod patronatem Ministra Gospodarki. W imieniu JZWiK S.A. nagrodę odebrał Prezes Zarządu Spółki.

Czytaj więcej Czarny Diament

W roku 2013 Firma otrzymała tytuł „Jakość Roku 2013” w kategorii ekologia oraz specjalne wyróżnienie „Jakość Roku Złoto”, którym honorowane są firmy zdobywające tytuł ”Jakość Roku” po raz trzeci. W roku 2011 otrzymaliśmy Srebrną Statuetkę, a po raz pierwszy nagrodą „Jakość Roku” zostaliśmy wyróżnieni w roku 2010.

Czytaj więcej Jakość Roku

Po raz kolejny Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. został laureatem konkursu „Polski Sukces”, który odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki RP.

Czytaj więcej Polski Sukces

W roku 2015 JZWiK S.A. został laureatem pierwszej edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „EkoKarlik”. Nagrody przyznawane są za promowanie etyki ekologicznej w działaniach na rzecz środowiska, ukazywanie różnorodności rozwiązań w ochronie środowiska, a także zachęcenie do podejmowania działań na rzecz jego ochrony.

Redakcja Dziennika „Gazeta Prawna” przygotowała „Ogólnopolski Ranking Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji”. Pod uwagę brane były kryteria takie jak: finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci i szerokość działań z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). Wyniki rankingu publikowane są w dodatku Dziennika „Strefa Gospodarki”. W roku 2017 JZWiK S.A. zajął II miejsce, w roku 2018 I miejsce a w latach 2019, 2020 i 2021 II miejsce wśród firm z branży wod-kan działających na terenie kraju.

Oferta Centrum Edukacji Ekologicznej (CEE) skierowana jest głównie do placówek oświatowych i ma na celu podwyższenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie pozytywnych działań ekologicznych. W ramach działalności CEE organizowane są następujące prelekcje:

  • zajęcia teoretyczne w sali konferencyjnej
  • spacer po zakładzie ochrony wód Ruptawa
  • zakończenie wycieczki w interaktywnej sali dydaktycznej

„Podróż kropelki” po ZOW Ruptawa

Program wycieczki:

Czas trwania zajęć w zależności od wieku odwiedzających od 0,5 h do 1,5 h.

Popłyń z nami „Rzeką wiedzy”

Program wycieczki obejmuje 14 stanowisk edukacyjnych w plenerze między innymi na temat:

  • odnawialnych źródeł energii
  • zrównoważonego rozwoju
  • zakończenie wycieczki w interaktywnej sali dydaktycznej

Czas trwania zajęć w zależności od wieku odwiedzających od 0,5 h do 1,5 h.

Centrum Edukacji Ekologicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej, fot. JZWiK S.A.

Wizyta w CEE jest całkowicie bezpłatna, przeznaczona dla grup max. 30 osobowych. Istnieje możliwość połączenia w/w zajęć z prelekcją pszczelarską pt. „Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu miasta Jastrzębie-Zdrój”, w tym wypadku równocześnie możemy przyjąć dwie grupy (max 60 osób)
Zajęcia w CEE odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00

Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne ścieżką dydaktyczną pn. „Rzeka wiedzy”, informujemy, iż osoby indywidualne mogą stworzyć własną grupę liczącą min. 10, a max 30 osób. Warsztaty ekologiczne dla mieszkańców trwają około 1,5 h.
Zadzwoń już teraz i umów się na zajęcia! Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZOW „Ruptawa”, Jastrzębie-Zdrój, ul. Przemysłowa 2a, telefon: (32) 47-12-853 wew. 108, 116, e-mail: cee@jzwik.com.pl

Od początku naszej działalności przyświecał nam jeden cel, służyć społeczeństwu i środowisku naturalnemu, najlepiej jak potrafimy. Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków, to nie jedyny obszar naszej działalności. Woda o doskonałej jakości, o każdej poprze dnia, to już codzienność. Rzeki, które cieszą każdego swoim bogactwem naturalnym, to też już nie tylko hasła. To wszystko możemy tworzyć jedynie poprzez współdziałanie. Współdziałanie ze świadomym społeczeństwem. Dlatego też, od pierwszych chwil naszej działalności, cieszyliśmy się z odwiedzających nas grup dzieci i młodzieży, które ciekawie patrzyły na naszą pracę. Już wtedy marzyliśmy o wspaniałym centrum edukacji ekologicznej, gdzie w sposób profesjonalny i na najwyższym poziomie będziemy mogli przekazać wiedzę na temat ekosystemu naszym najmłodszym mieszkańcom i nie tylko.

Marzenia się spełniły. Po latach przygotowań i ciężkiej pracy podczas projektu realizowanego ze środków Funduszu Spójności powstało profesjonalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Nasz wysiłek został nagrodzony. Od 2009 roku dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach dydaktycznych poświęconych wodzie, w specjalnie zaadoptowanych dla tych celów edukacyjnych pomieszczeniach na terenie budynku administracyjnego zakładu ochrony wód „Ruptawa” przy ul. Przemysłowej 2a w Jastrzębiu-Zdroju.

Makieta
Makieta w Centrum Edukacji Ekologicznej, fot. JZWiK S.A.

W sali konferencyjnej, za sprawą filmów edukacyjnych i prezentacji multimedialnych, dzieci i młodzież zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Ważnym elementem edukacji jest omawianie deficytu wody pitnej na świecie oraz sposobów oszczędzania wody w domu.

Nie każdy człowiek zdaje sobie sprawę, jak bardzo zależny od przyrody. Dlatego naszym celem jest uświadomienie najmłodszym jak mogą wpływać na swoją przyszłość żyjąc w zgodzie z przyrodą.

Dzięki makietom (oczyszczalni, stacji uzdatniania wody itp.) i dioramom (m.in. żeremie bobrowe, ekosystem jeziorny, siedlisko żółwia błotnego) odwiedzający mogą zobaczyć, jak kropla wody wędruje w ekosystemie.

To wszystko po to, by w przyjazny sposób pomóc dzieciom zrozumieć prawa panujące w przyrodzie i uzmysłowić jak wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, i jak nasze codzienne życie wpływa na środowisko naturalne, a w końcowym efekcie na nas samych.

Nie zapomnieliśmy również o młodzieży, dla której stworzyliśmy mini-laboratorium, gdzie mogą przeprowadzać doświadczenia z wodą, a poprzez mikroskop poznać świat mikroorganizmów, które tworzą osad czynny.

Aby ułatwić najmłodszym zapamiętanie przekazanych informacji, nasi pracownicy stworzyli komiks edukacyjny o przygodach dwóch kropelek pt. „Historia z przyrody o obiegu wody”. Książeczka ta w zabawny sposób opisuje, jak woda krąży w przyrodzie oraz poszczególne etapy oczyszczania ścieków.

Cieszymy się że słuchacze naszego centrum edukacji wracają do nas po nowe informacje na kolejnych szczeblach edukacji, by dalej poszerzać zdobytą wiedzę.

Działalność centrum nie zamyka się w bramach naszego zakładu. Jesteśmy razem z naszymi mieszkańcami, poprzez organizację konkursów tematycznych, warsztatów ekologicznych w szkołach, podczas ferii w bibliotekach na terenie miasta. Prowadzimy również cykl warsztatów ekologicznych dla osadzonych w zakładzie karnym, które cieszą się sporym zainteresowaniem.

Nierzadko słyszymy podczas plenerowych spotkań z mieszkańcami miłe słowa o naszej wodzie. Opowiadają, jak wracają z wakacyjnych podróży i łyk „jastrzębskiej kranówki” przypomina, że są nareszcie w domu. To wszystko powoduje, że chce nam się dalej działać. A w chwilach trudnych, kiedy dodatkowe obowiązki doskwierają, przypominają się nam uśmiechnięte twarze dzieci, ich postawa – świadomego mieszkańca ziemi- to daje nam powód do dalszego działania.

Z biegiem lat oferta edukacyjna naszego centrum została ubogacona o zajęcia prowadzone przez miłośników pszczelarstwa, z którymi wspólnie edukujemy od 2011 roku (współpraca z pszczelarzami sięga początku roku 2002).

Jednak nasza niespokojna natura kierowała nas na „szersze wody”. Widząc ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży w prawdziwe poznawanie świata przyrody postanowiliśmy stworzyć coś, co pozwoli im dotknąć tego magicznego świata, który jest bogaty w energie naturalną, surowce, które możemy z szacunkiem dla siebie i przyrody wykorzystywać. I tak w 2016 roku oddaliśmy do użytku naszą „Rzekę wiedzy”.

„Rzeka wiedzy”, którą możesz z nami popłynąć w świat roślin, mikroorganizmów, zwierząt i otaczającej nas energii. Rozumiejąc świat, który nas otacza jego bogactwo i piękno stajemy się świadomymi uczestnikami życia. Tworzenie pięknego świata zależy od nas samych i nie możemy go oddać nikomu. Jeżeli chcesz żyć w pięknym świecie twórz go sam – to nasza dewiza.

Warto wspomnieć, że koncepcja naszego centrum, zarówno pomysł, kształt, jego charakter oraz gry interaktywne, jak również komiks, jest dziełem intelektu i rąk naszych pracowników. To wszystko sprawia, że miejsce to jest wyjątkowe.

Współdziałanie i tworzenie świata takiego, jakim chcemy, żeby był, sprawia nam radość, a dzieci i młodzież, a także dorośli odwdzięczają się nam swoja obecnością i chęcią zdobycia wiedzy o sobie , gdyż przyroda i my stanowimy jedno.

POPŁYŃ Z NAMI RZEKĄ WIEDZY … czekamy na Ciebie !

W związku z napływającymi podaniami o pracę (CV), które nie są związane z rekrutacją prowadzoną przez JZWiK S.A. na określone stanowisko informujemy, że będziemy udzielać odpowiedzi tylko w przypadku zainteresowania daną ofertą, w celu zatrudnienia. Pozostałe oferty pozostaną bez odpowiedzi i zostaną zniszczone (skasowane).

Poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartych w tych podaniach.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 32 47 87 777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl
W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jzwik.com.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji – na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, oraz Kodeksu Pracy. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na przetwarzanie (art. 9 ust.2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych do przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane będą przetwarzane przez JZWiK S.A. przez okres 1 roku od daty wpłynięcia do Spółki.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia.
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZWiK S.A. w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji. Jestem świadomy/a swojego prawa do wycofania zgody w dowolnym czasie, oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Zakład Ochrony Wód DOLNA jest obiektem o technologii ukierunkowanej na usuwanie związków biogennych tj. azotu i fosforu, które odpowiedzialne są za eutrofizację rzek i mórz. Od 2012 roku obiekt spełnia wymagania ochrony wód dla Aglomeracji powyżej 100 tys. RLM, co w rezultacie oznacza, że jakość ścieków oczyszczonych jest poziomie azot ogólny poniżej 10 mg/l, fosfor ogólny poniżej 1 mg/l.

Oprócz tego, że ZOW Dolna spełnia wymagania w zakresie oczyszczania ścieków, to ma wiele innych zalet i ciekawostek. Po pierwsze obiekt znajduje się w Parku Zdrojowym, co zobowiązuje. Pracownicy dbają nie tylko o stan techniczny obiektu, ale również estetyczny. Architektura ZOW Dolna pięknie nawiązuje do klimatu parku.

Dolna
Zakład Ochrony Wód „Dolna”, fot. JZWiK S.A.

Po drugie już w latach 90-tych ubiegłego stulecia wdrażaliśmy ideę dyrektywy 91/271/EWG mówiącą o powtórnym wykorzystaniu ścieków oczyszczonych, wykorzystując je, jako wodę przemysłową do układów chłodniczych w EC Moszczenica. Natomiast od 2007 roku wykorzystujemy moc cieplną ze ścieków do ogrzewania basenu miejskiego znajdującego się w Parku Zdrojowym.

Dolna
Zakład Ochrony Wód „Dolna”, fot. JZWiK S.A.

Do ciekawostek Dolnej można zaliczyć pasiekę pszczół, która znajduje się na terenie zakładu ochrony wód, a jest własnością koła pszczelarskiego, z którym współpracuje nasz zakład.

Zakład Ochrony Wód Ruptawa jest główną oczyszczalnią aglomeracji Jastrzębie-Zdrój. Na terenie ZOW Ruptawa, oczyszczane jest 90% ścieków ujętych w jastrzębskiej aglomeracji.

Obiekt położony jest blisko zabudowy mieszkalnej, dlatego jego architektura nie przypomina zakładu przemysłowego, a pięknie wkomponowuje się w pagórkowaty krajobraz Jastrzębia-Zdrój.

Ruptawa
Zakład Ochrony Wód „Ruptawa”, fot. archiwum Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Od 2010 roku po modernizacji obiektu w ramach projektu pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i Godów, dofinansowanego z Funduszu Spójności, jakość ścieków oczyszczonych na wylocie z zakładu spełnia najwyższe standardy w Polsce i Europie. ZOW Ruptawa jest instalacją mogącą przyjąć ładunek zanieczyszczeń o wielkości 148 tys. RLM, co kwalifikuje go do dużych zakładów tego typu. Oprócz dostosowania technologii oczyszczania ścieków do najwyższych standardów wyposażono węzeł osadowy na terenie ZOW Ruptawa we dwie jednostki kogeneracyjne, co pozwoliło wykorzystać produkowany biogaz w kierunku produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Produkcja energii elektrycznej z naszego biogazu zaspakaja nawet do 70% zapotrzebowania na energię ZOW Ruptawa. Również ciepło potrzebne do ogrzania komór fermentacyjnych i pomieszczeń zakładu ochrony wód, pochodzi z naszego biogazu. Własny prąd i ciepło pozwalają nam obniżyć koszty eksploatacyjne, a tym samym utrzymywać cenę za nasze usługi na poziomie akceptowalnym przez społeczeństwo.

Do innych ciekawostek „Ruptawy” zaliczyć można wykorzystanie ścieków oczyszczonych, jako wodę przemysłową na własne cele. Woda przemysłowa chętnie kupowana jest przez klientów zewnętrznych, m.in. Spółkę Energetyczną Jastrzębie. W ten sposób wpisujemy się w idee dyrektywy 91/271/EWG mówiącą o powtórnym wykorzystaniu ścieków oczyszczonych.

Ruptawa
Zakład Ochrony Wód „Ruptawa”, fot. JZWiK S.A.

Na terenie ZOW Ruptawa produkujemy również ziemię znormalizowaną z biomasy (tzw. kompozyt mineralno-organiczny), która powstaje w procesie oczyszczania ścieków. JZWiK S.A. we współpracy z JSW S.A. i SEJ S.A. rekultywuje hałdy górnicze ziemią znormalizowaną wykorzystując jej walory nawozowe. Mamy również doświadczenia w zazielenieniu skarp przy budowie dróg wokół miasta. JZWiK S.A. realizuje również różne projekty badawcze. W latach 2012-2013 braliśmy udział w projekcie badawczym „Innowacyjne źródło węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków, który był współfinansowany z EFRR w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez Politechnikę Gdańską. W chwili obecnej prowadzone są działania o charakterze badawczo-rozwojowym zarówno o charakterze komercyjnym, jak i naukowym. Prace realizowane są w partnerstwie krajowym i międzynarodowym. Przykładem działań komercyjnych jest projekt realizowany wspólnie z Głównym Instytutem Górnictwa, Zakładem Ochrony Wód obejmujący kwestie związane z opracowaniem nowatorskiej metody (technologii) zagospodarowania osadów ściekowych. Myślą przewodnią projektu jest realizacja zadań zgodnie z ideą gospodarki cyrkularnej.

Nasz zapał do tworzenia i poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych staramy zaszczepić w młodym pokoleniu, które od lat tłumnie odwiedza nasze Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Ochrony Wód Ruptawa.

Powrót na górę strony