– wojtek

Projekt „Edukacja dla ekoRozwoju” realizowany w ramach umowy nr 537/2015/Wn50/EE-BS/D, został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowym celem inwestycji jest przybliżanie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową, zrównoważonym rozwojem oraz wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Czytaj więcej Edukacja dla ekoRozwoju

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. działający w imieniu trzech gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej został Beneficjentem środków PROW 2014-2020 dla projektu “Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią – sołectwo Krostoszowice, etap I.1 i I.2.”

Czytaj więcej Kanalizacja w Krostoszowicach

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla rejonu ul. Romualda Traugutta oraz ul. Sadowej w Jastrzębiu-Zdroju
  Wykonawca – ZISCO Bandura Sp. z o.o.
  Koszt inwestycji – 5163200,12 zł
  Zakres – sieć kanalizacyjna – 2894,60 mb, przyłącza kanalizacyjne – 85 szt.
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ul. Dębowej, Zielonej, 1 Maja, Polnej, Lipowej, Jana III Sobieskiego na terenie sołectw Skrzyszów i Godów
  Wykonawca – ANMAR Usługi Budowlane Anna Sobuś-Cecot
  Koszt inwestycji – 4220062,45 zł
  Zakres – sieć kanalizacyjna – 7144,50 mb, przyłącza kanalizacyjne – 110 szt.

Inwestycje zakończone:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Chabrowej w Jastrzębiu-Zdroju
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sołectwa Skrzyszów przy ul. 1 Maja
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Kombatantów, Rybnicka, Boczna i Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju etap VI i VII
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Stodoły, ul. Pszczyńska w Jastrzębiu-Zdroju
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Ruptawiec w Jastrzębiu-Zdroju
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Rozwojowa w Jastrzębiu-Zdroju
 7. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od studni zabudowanej na kanale tłocznym przy ul. Moszczeńskiej w Mszanie do proj. kan. przy ul. Boża Góra w Jastrzębiu-Zdroju
 8. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie
 9. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jastrzębskiej w Gogołowej
 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowego w rejonie ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju
 11. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowickiej w Gołkowicach
 12. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Żwirowej w Jastrzębiu-Zdroju
Powrót na górę strony