– wojtek

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Czytaj więcej Komunikat

W sezonie wakacyjnym serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w Dniach Otwartych Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Przemysłowej 2a.

Czytaj więcej Dni otwarte

W dniach 20.12.2018r. oraz 21.12.2018r. w siedzibie Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., będącego beneficjentem środków PROW 2014-2020, podpisano umowy na realizację projektu: “Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią – sołectwo Krostoszowice, etap I.1 i I.2.”

Czytaj więcej Podpisanie umowy

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. działający w imieniu trzech gmin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej został Beneficjentem środków PROW 2014-2020 dla projektu “Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią – sołectwo Krostoszowice, etap I.1 i I.2.”

Czytaj więcej Kanalizacja w Krostoszowicach

W dniu 09 czerwca 2016 r. odbyło się oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej pn. „Rzeka wiedzy”, która znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków „Ruptawa” przy Centrum Edukacji Ekologicznej Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Nazwa „Rzeka wiedzy” nie jest przypadkowa, ścieżka dydaktyczna swoim kształtem przypomina naturalny bieg rzeki, a na jej meandrach znajduje się 14 stanowisk edukacyjnych o różnorodnej tematyce. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE) również na przykładzie JZWiK S.A.

Rzeka Wiedzy
Ścieżka Edukacyjna “Rzeka Wiedzy”, fot. JZWIK S.A.

Na odwiedzających „Rzekę wiedzy” czeka m.in. kiosk multimedialny, w którym zobaczą filmy, bajki edukacyjne, zagrają w ciekawe quizy poświęcone ekologii. Dużą atrakcją jest również budynek w kształcie ryby, a w nim stanowisko do obserwacji mikroskopowej oraz gra na ruchomych sześcianach, a także drewniane koło wodne zasilane oczyszczonymi ściekami jako przykład ekoenergii.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zadania „Edukacja dla ekorozwoju”. Oprócz budowy ścieżki edukacyjnej JZWiK S.A. przy współpracy z NFOŚiGW doposaży budynek CEE w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zaawansowana forma przekazu informacji ma za zadanie uatrakcyjnić i wzbogacić ofertę edukacyjną oraz skutecznie dotrzeć do ogółu społeczeństwa.

Zajęcia prowadzone są dla grup zorganizowanych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne ścieżką dydaktyczną, informujemy, iż osoby indywidualne mogą stworzyć własną grupę liczącą minimum 10, a maksymalnie 30 osób.

Rzeka Wiedzy
Ścieżka Edukacyjna “Rzeka Wiedzy”, fot. JZWiK S.A.

Warsztaty ekologiczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej pod numerem 32 47 12 853 wew.108 lub 116.

Wizyta w CEE jest całkowicie bezpłatna, czas trwania zajęć, a także zakres realizowanego materiału dostosowany jest do wieku i zainteresowania grup.

Ze względu na ścisłą współpracę JZWiK S.A. z Jastrzębskim Kołem Pszczelarzy istnieje możliwość, dla grup szkolnych, połączenia zajęć edukacyjnych z prelekcją dotyczącą pszczelarstwa pn. „ Pszczoła miodna elementem zdrowego ekosystemu miasta Jastrzębie-Zdrój”.

Powrót na górę strony