– wojtek

(cennik obowiązuje od 23.09.2022)

Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych (ChZT< lub = 5000 gO2/m3, pH od 6,5 do 9,5) – 6,70 zł netto za 1m3
Przyjęcie nieczystości ciekłych o parametrach innych niż w pozycji 1 cennika na stacje zlewne z pojazdów asenizacyjnych:

 • za przekroczenie odczynu o mniej niż 0,5 pH – 7,40 zł netto za 1m3
 • za przekroczenie odczynu od 0,5 do 1,5 pH – 8,11 zł netto za 1m3
 • za przekroczenie odczynu o więcej niż 1,5 pH – 10,88 zł netto za 1m3
 • za każdy dodatkowy 1 kg ChZT przy przekroczeniu wartości ChZT ponad stężenie dopuszczalne – 5000mg O2/dm3 – poz.1 cennika + (n*0,94 zł netto) za 1m3

n – krotność przekroczenia CHZT ponad wartość dopuszczalną CHZT

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT (8%).

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Samochód wysokociśnieniowy MAN SJZ6W95:

 • koszt wynajęcia pojazdu: 272,05 zł za godzinę
 • koszt pracy pomp: 2,91 zł za minutę
 • koszt przejazdu: 4,03 zł za kilometr

Samochód wysokociśnieniowy MAN SJZ73U6:

 • koszt wynajęcia pojazdu: 285,80 zł za godzinę
 • koszt pracy pomp: 2,91 zł za minutę
 • koszt przejazdu: 3,42 zł za kilometr

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT (23%).

Zamówienie usługi: 32 47 17 640

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. oferuje usługę inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Cena za jeden metr bieżący sprawdzenia kanalizacji wynosi od 6,00 zł – 10,00 zł (w zależności od zlecenia).

Wszelkie informacje na temat tej usługi można uzyskać w Wydziale Kanalizacji – tel. 324787767

Cena za 1m3 dostarczonej wody: 5,69 zł

Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków: 7,24 zł

Cena za 1m3 doprowadzonej wody i odprowadzonych ścieków: 12,93 zł

Stawki opłat abonamentowych w zależności od maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na usługę w m3:

Tylko wodaTylko ściekiWoda i ścieki
do 2,5 z efakturą15,33 zł6,70 zł17,52 zł
do 2,5 bez efaktury17,73 zł9,10 zł19,92 zł
powyżej 2,5 do 6,3 z efakturą27,46 zł9,96 zł32,92 zł
powyżej 2,5 do 6,3 bez efaktury29,87 zł12,37 zł35,32 zł
powyżej 6,3 do 25 z efakturą88,13 zł26,23 zł109,86 zł
powyżej 6,3 do 25 bez efaktury90,54 zł28,64 zł112,26 zł
powyżej 25 z efakturą211,09 zł61,94 zł265,81 zł
powyżej 25 bez efaktury213,49 zł64,35 zł268,21 zł
ryczałt do 2,5 z efakturąbrak6,70 złbrak
ryczałt do 2,5 bez efakturybrak9,10 złbrak
Tabela przedstawiająca stawki opłat abonamentowych od 23.09.2022

Pełna treść komunikatu dotyczącego taryf ->>

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT.

Zamówienie beczkowozu: 32 47 87 700

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana, Godów:

 • wóz beczkowy o pojemności 5 m3 – 133,74 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 8,5 m3 – 175,46 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 10,5 m3 – 207,28 zł brutto za kurs

Cennik opróżniana zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków do miejsca neutralizacji z gmin Pawłowice, Zebrzydowice, Świerklany, Pszczyna:

 • wóz beczkowy o pojemności 5 m3 – 164,64 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 8,5 m3 – 214,16 zł brutto za kurs
 • wóz beczkowy o pojemności 10,5 m3 – 253,41 zł brutto za kurs

Certyfikat “Przedsiębiorstwo Fair Play” – potwierdzający rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach, otrzymują przedsiębiorstwa, które spełniły wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

Czytaj więcej Przedsiębiorstwo Fair Play

Na przestrzeni lat 2007 – 2018 JZWiK S.A. otrzymuje tytuł „Solidna Firma”. Za działalność w roku 2013, jako siedmiokrotny laureat konkursu JZWiK S.A. odebrał, oprócz Certyfikatu potwierdzającego rzetelność, również Brązową Statuetkę „Solidnej Firmy 2013”.

Czytaj więcej Solidna Firma

Zgodnie z art. 13 ust.1 i  ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119 z 4 maja 2016r.)

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych klienta jest Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7, tel. 32 47 87 777; e-mail: kancelaria@jzwik.pl

2. W przypadku pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Anna Łęcka, e-mail: iod@jzwik.com.pl

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. w celu realizacji umowy, realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w szczególności dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jak również dla celów wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonywanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy).

5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą te podmioty, którym JZWiK S.A. ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz JZWiK S.A. usługi niezbędne do wykonywania umowy.

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez JZWiK S.A. w okresie obowiązywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz przez okres, jaki wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przeniesienia.

8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych powoduje, że realizacja i zawarcie umowy nie będą możliwe.

W 2006 roku JZWiK SA został członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej i otrzymał certyfikat przyznający członkostwo.

Powrót na górę strony